Ptiesības atteikties no pirkuma līguma

11.1.1. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja tiek noslēgts kāds no Lietuvas Republikas Civillikuma 6.22810. panta 2. punktā uzskaitītajiem līgumiem.

11.1.2. Pircējs paziņo Pārdevējam par atteikšanos no pirkuma līguma vienā no šādiem veidiem: aizpildot šādu veidlapu Līguma atteikuma veidlapas paraugs
, vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums atteikties no Līguma. Paziņojumu par atteikumu nosūta pa e-pastu uz adresi info@lerochem.eu. 11.1.2. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

11.1.3. Atteikuma tiesību izmantošanas 14 (četrpadsmit) dienu termiņš tiek aprēķināts šādi. 11.1.1. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo preci; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai sērijās - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo partiju vai sēriju; d. ja līgums paredz regulāru preču piegādi noteiktā termiņā - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pirmo vienību.

11.1.4. Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma, pirms preces viņam ir piegādātas, Pārdevējs šādu atteikumu uzskata par atteikšanos no pasūtījuma un par to informē Pircēju uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.


11.1.5. Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma pēc preču piegādes vai pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis preces, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta noteikumi.

11.2. Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantija

11.2.1. Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantija. Pēc 14 (četrpadsmit), bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu termiņa no preču piegādes vai saņemšanas dienas Pircējam ir tiesības izmantot Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantiju Pircējam, ja visas atgrieztās preces ir autentiskās etiķetēs, aizsarg maisiņos un oriģinālajā iepakojumā, kā arī ja vienreizlietojamais preču iepakojums nav bojāts, piem.11.2.2. Pircējam ir jāpaziņo Pircējam par savu nodomu izmantot šo garantiju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam. 11.2.2. Paziņojums jānosūta pa e-pastu uz adresi info@lerochem.eu, un tajā jānorāda, kādas preces paredzēts atgriezt.11.2.3. Ja paziņojums tiek nosūtīts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, tiek piemēroti Noteikumu 11.1. punkta noteikumi.11.2.4. Ja paziņojums tiek nosūtīts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, tiek piemēroti Noteikumu 11.1. punkta noteikumi.2.4. Ja paziņojums tiek nosūtīts pēc 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, Pircējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču atgriešanu. Jebkurā gadījumā prece ir jānosūta atpakaļ uz www.lerochem.eu līdz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu termiņa beigām no preču piegādes vai saņemšanas dienas.

11.2.5. Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantija nav pieejama šādām precēm:

11.2.2.5.1. dāvanu kuponi;
11.2.5.2. iepakotas preces, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atpakaļnosūtīšanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
11.2.5.3. bērnu apģērbs;
11.2.5.4. rotaļlietas, bērnu rotaļlietas, bērnu aprūpes līdzekļi;
11.2.5.5. Preces, kas izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami pielāgotas Pircēja vajadzībām, vai kuras pēc to piegādes Pircējam pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ Pircējam sakarā ar to nederīgumu, bojāšanos vai derīguma termiņa izbeigšanos;
11.2.5.5.5.2.5.6. N-18 sortimenta preces;
11.2.5.7. apavi;
11.2.5.8. apģērbs.

11.2.6. Preču atgriešanas un kompensācijas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā. 11.3.3.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad preces viņam piegādātas, nomainīt iegādātās preces pret līdzīga izmēra, formas, krāsas, modeļa vai apdares precēm. Ja preču nomaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējam ir pienākums norēķināties ar Pārdevēju atbilstoši pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā noteikumu punktā paredzētās tiesības, kopā ar norādīto atpakaļ nosūtāmo preci, tiek nosūtīts uz e-pastu info@berchem.lt.

11.3.2. Ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, prece tiek apmainīta un nosūtīta atpakaļ saskaņā ar "Mazumtirdzniecības noteikumiem", kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības 2014. gada 22. jūlija lēmumu Nr. 738. Noteikumu 11.3.1. punktā noteiktajā termiņā Pircējam ir tiesības apmainīt un atgriezt jebkuru preci, kas nav iekļauta šajā sarakstā: 11.3.2.1. tabaku un tabakas izstrādājumus;
11.3.2.2. Parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi;
11.3.2.3. foto un kinematogrāfijas preces;
11.3.2.4. iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi;
11.3.2.5. tekstilizstrādājumi;
11.3.2.6. grīdsegas, izņemot paklājus un grīdsegas;
11.3.3.2.7. trikotāžas apakšveļa vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm;
11.3.2.8. zīdaiņu apģērbi;
11.3.2.9. zeķbikses, zeķes, zeķītes, zeķītes un citi līdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.10. šūti vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļas krekli, naktskrekli, pidžamas un līdzīgi izstrādājumi;
11.
11.3.2.11. krūšturi, bikškostīmi, korseti un tamlīdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.12. pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot bižutēriju imitācijas;
11.3.2.13. mašīnas un mehāniskās ierīces;
11.3.3.2.14. elektriskās mašīnas un aparāti, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra un televīzijas video un skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra;

11.3.2.15. sauszemes transportlīdzekļi
11.3.2.16. kuģi, laivas un peldošās konstrukcijas
11.3.2.17. optiskie, foto, kino, mērīšanas, kontroles, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un aparāti;
11.3.2.18. pulksteņi;
11.3.2.19. mūzikas instrumenti;
11.3.2.20. ieroči un munīcija;
11.3.2.21. mēbeles, gultas piederumi, apgaismes ierīces;
11.3.2.22. rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas inventāru;
11.3.2.23. mākslas darbi, kolekcijas un senlietas;
11.3.2.24. augi, dzīvnieki un atbilstošas kvalitātes pārtikas produkti;
11.3.2.25. svēršanas un mērīšanas preces, kas pēc patērētāja pieprasījuma ir speciāli sagatavotas, sagrieztas, sazāģētas vai tamlīdzīgi. 11.3.3. Saņemot preci, Pārdevējs apņemas aizstāt preci ar identisku preci tikai tādā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā, kādu norādījis Pircējs. Ja Pārdevēja rīcībā nav atbilstošas preces nomaiņai, Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Pircēja vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš sākas no Preces nosūtīšanas atpakaļ Pārdevējam.

11.3.4. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt, ka naudas atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir noteikta Noteikumu un nosacījumu 11.6. punktā.

11.4. Noteikumi par neapmierinošas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

11.11.4.1. Pārdoto preču defekti tiek novērsti, bojātās preces tiek nomainītas un atdotas atpakaļ Noteikumos noteiktajā kārtībā un ņemot vērā Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasības.11.4.2. Pārdoto preču defekti tiek novērsti, bojātās preces tiek nomainītas un atdotas atpakaļ Noteikumos noteiktajā kārtībā un ņemot vērā Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasības.

11.4.3. Ja Pircējs ir iegādājies neatbilstošas kvalitātes preci un to ir atzīmējis piegādes un pieņemšanas dokumentā (ja nav atzīmējis, piemēro Noteikumu 11.4.2.1. punkta noteikumus), Pircējam nav pienākuma izmantot tādas pašas kvalitātes preci.3) vai preces neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas pastāvēja preces iegādes brīdī, vai kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atgriezt preci un pēc savas izvēles var pieprasīt:

11.4.2.1. Pārdevējam bez maksas un saprātīgā termiņā novērst preces defektus, ja tos ir iespējams novērst;

11.11.4.2.2.2. ka attiecīgi tiek samazināta pirkuma cena;

11.4.2.3. ka prece tiek aizstāta ar līdzīgu atbilstošas kvalitātes preci, ja vien defekts nav nenozīmīgs vai to nav izraisījis Pircējs;

11.4.2.4. atmaksāt samaksāto cenu un atkāpties no pirkuma līguma, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.4.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 11.4.2. punktā paredzētajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pircējam, atgriežot preces, ir jāizsaka sava izvēle. Ja pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies 11.4.2. punktā paredzēto tiesiskās aizsardzības līdzekli, Pārdevējs nevar to īstenot, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 11.4.2. punktā paredzēto tiesiskās aizsardzības līdzekli. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto tiesiskās aizsardzības līdzekli. Pircējs nav tiesīgs izbeigt Pirkuma-pārdevuma līgumu, ja preces defekts ir maznozīmīgs.

11.4.4. Lai atgrieztu preci, Pircējam jāievēro šādi nosacījumi:

11.4.4.1. jāpaziņo par to Pārdevējam pa e-pastu info@lerochem.eu, un paziņojumā jānorāda atgriežamā prece;

11.4.4.4.4.4.2. uzrādīt preces iegādes dokumentu, garantijas karti (ja tāda ir izsniegta);

11.4.4.3. iesniegt pieprasījumu brīvā formā.

11.4.5. atgriezt preci no Pircēja.

11.4.6. Pircējs sedz preču piegādes un preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, un Pārdevējs, ja pārliecinās, ka preces ir nosūtītas atpakaļ nekvalitatīvu preču dēļ, atlīdzina Pircējam Pircēja preču piegādes un atpakaļnosūtīšanas izmaksas, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. 11.4.8. Nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Preces nekvalitatīvo kvalitāti, un, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Prece ir nosūtīta atpakaļ Pārdevējam. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Pircējs piekrīt, ka atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.4.9. Atmaksa netiek veikta par precēm, kas ir bojātas tīši vai nolaidības dēļ (ar ķīmiskām vielām, ūdeni, atklātu liesmu, augstu temperatūru, asiem priekšmetiem u.c.), vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai ja preces ir izmantotas nepareizi vai neatbilstošam mērķim.

11.4.10. Atsevišķi noteikumi par bojātu preču atgriešanu var būt noteikti tām pievienotajos garantijas talonos (garantijās).

11.5. Preču nomaiņa un atgriešana bojātu preču piegādes gadījumā

11. Preču nomaiņa un atgriešana bojātu preču piegādes gadījumā.5.1. Ja Pircējam ir piegādāta nepareiza Prece, Pircējam par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs pa e-pastu info@lerochem.eu vai pa tālruni +370 675 50384. Pārdevējs apņemas uz sava rēķina saņemt šādas Preces un aizstāt tās ar atbilstošām Precēm. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav pasūtītās preces, Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci(-ēm) samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, un, ja Pircējs nav atgriezis preces Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš sākas no dienas, kad preces ir atdotas Pārdevējam. Pieņemot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt naudas atmaksai uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi. 11.5.2.6. Preču un naudas atgriešana

11.6.1. Par precēm, kas iegādātas no www.lerochem.eu Partneriem, Pircējam ir tieši jāsazinās ar konkrēto Lerochem.eu Partneri, no kura tika iegādātas preces.

11.6.2. Preču atgriešanai Noteikumu 11.1. - 11.3. punktā noteiktajos gadījumos tiek piemērotas papildu prasības: preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats, kā arī tās nav lietotas - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargsaiņojumiem un oriģinālo iepakojumu.11.6.3. Visas dāvanas, kas tika piegādātas kopā ar iegādātajām precēm, ir jāatgriež vienlaicīgi, izņemot gadījumus, kad iegādātās preces tiek atgrieztas to kvalitātes defekta dēļ un tām pievienotās dāvanas pēc savas būtības ir patērētas laika posmā no preču iegādes līdz dienai, kad šāds defekts ir atklājies, vai arī ir beidzies šādu dāvanu derīguma termiņš.11.6.4. Atgriežot preces, Klientam ir jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako preces, lai nodrošinātu, ka preces netiek bojātas pārvadāšanas laikā. Pārdevējs neatmaksā naudu par precēm, kas ir bojātas nosūtīšanas laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņoti, ar nepareizu adresi vai ja sūtījumi ir nozaudēti vai sabojāti nosūtīšanas laikā.

11.6.5. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņoti, ar nepareizu adresi vai ja sūtījumi ir nozaudēti vai sabojāti nosūtīšanas laikā. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.6.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.

11.6.6. 11.6.7. Preces ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz adresi, kas norādīta Pārdevēja Pircējam nosūtītajā apstiprinājumā par paziņojuma par atteikumu no līguma saņemšanu. Kārtību un nosacījumus smago preču nogādāšanai (kvalitātes novērtēšanai, nomaiņai, remontam vai atgriešanai) Pārdevējam Pircējs un Pārdevējs saskaņo atsevišķi telefoniski vai pa e-pastu info@lerochem.eu, vai arī Pircējs pats nogādā preces noliktavā Klaipēdā.

11.6.8.

11.6.9.5, nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, un, ja Pircējs nav atgriezis preces Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no preču atgriešanas dienas Pārdevējam. Ja Pircējs ir izmantojis papildu naudas atmaksas garantiju, tad Pircējam tiek piemērots 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu atmaksas termiņš, skaitot no dienas, kad prece ir atgriezta Pārdevējam.11.6.10. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, piekrīt naudas atmaksai uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.11.6.11. Pēc Noteikumu 11.4.-11.5. punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atmaksāti: preces cena, administratīvā nodeva, ja tāda ir piemērojama, preces piegādes izdevumi, preces atpakaļnosūtīšanas izdevumi.11.6.12. Ja Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav lētākais no Pārdevēja piedāvātajiem, šā veida izmaksas, kas pārsniedz Pircēja izvēlētā cita preču piegādes veida izmaksas, netiek atmaksātas. 11.6.13. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Patērētājam naudu, kamēr prece nav atgriezta Pārdevējam un nav pārbaudīta tās atbilstība Noteikumu 11.6.2. punktam. 11.6.14. Ja Preču apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējs norēķinās ar Pārdevēju saskaņā ar pārrēķinātajām cenām.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vai Reset password