ACTO RŪGŠTIS 99% (LEDINĖ, E260 food grade), L

5,78 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Acto rūgštis

Etano rūgštis, etanoatas

Formulė

C2H4O2

Struktūra

 Acto rūgštis 2DActo rūgštis 3D

IUPAC

Etaninė rūgštis

INCI

ACETIC ACID

CAS

64-19-7

Molinė masė

60.052 g/mol

Tankis

1,049g/cm3 (skystos fazės), 1,27g/cm3 (kietos fazės)

Tirpumas

Su vandeniu maišosi bet kokiu santykiu

Acto rūgštis labiausiai žinoma kaip suteikianti actui rūgštų skonį ir esanti aitraus kvapo. Gryna bevandenė acto rūgštis (ledinė acto rūgštis) yra bespalvis higroskopiškas skystis, žemesnėje nei 16,7 °C temperatūroje virstantis bespalviais kristalais. Acto rūgštis sukelia koroziją, jos garai dirgina akis bei nosies gleivinę, sukelia perštėjimą gerklėje, tačiau ji yra palyginti silpna rūgštis, lengvai disocijuojanti vandeniniuose tirpaluose. 

Maisto pramonėje acto rūgštis naudojama kaip konservantas ir kitaip žinomas kaip maisto priedas E260. Acto rūgštis 100 g turi 349 kcal. Maiste naudojamas actas paprastai yra ne mažesnės kaip 4% koncentracijos. Dažniausiai actas yra naudojamas tiesiogiai kaip pagardas, bei daržovių ir kitų maisto produktų konservavimui. Be to, actas gali reaguoti su šarminiais ingredientais, tokiais kaip maistinė soda ar kepimo milteliai, ir reakcijos metu, susidaro dujos, kurios padeda kepiniams pasidaryti puresniems.

Kosmetikoje acto rūgštis naudojama kaip natūralus pH reguliatorius pakeičiantis mineralines rūgštis. Taip pat gali būti naudojamas kaip maskuojantis agentas, kuris slopina produkto skonį bei kvapą. Acto rūgšties trūkumas yra specifinis kvapas, kuris tinkamas ne visiems kosmetikos ar asmens priežiūros produktams.

Organinių junginių tirpinimui ledinė acto rūgštis naudojama, kaip puikus polinis tirpiklis. Jis dažnai naudojamas kaip rekristalizacijos tirpiklis organiniams junginiams išvalyti. Acto rūgštis naudojama kaip tirpiklis gaminant tereftalio rūgštį (TPA) - žaliavą polietileno tereftalatui (PET).

Laboratorijose ir mokymo įstaigose ledinė acto rūgštis naudojama analitinėje chemijoje silpnai šarminėms medžiagoms, tokioms kaip organiniai amidai, įvertinti. Ledinė acto rūgštis yra daug silpnesnė bazė nei vanduo, todėl šioje terpėje amidas elgiasi kaip stipri bazė. Tada jis gali būti titruojamas naudojant labai stiprios rūgšties, tokios kaip perchloro rūgštis, lediniame acto rūgštyje. Taip pat naudojama esterinimo reakcijose siekiant išgauti kvapiąsias medžiagas, pvz. acto rūgštis reaguodama su 1-butanoliu sudaro kriaušių kvapo esterį.

Gyvulinkystėje naudojama kaip pašarų konservantas, kuris slopina pelėsių ir kai kurių bakterijų augimą esant nuo 0,1 iki 1%, dėl to dauguma žemės ūkyje sunaudojamos acto rūgšties yra suvartojamos kaip konservantas tiek gyvūnų pašarams, tiek maistui žmonėms vartoti. Gyvūnų pašarams ji naudojama tiesiogiai arba kaip amonio ar natrio druska (amonio acetatas ar natrio acetatas). Vertinant, kaip konservantą, acto rūgštis yra gana pigi ir efektyvi prieš bakterijų augimą bei antrinį siloso kaitmą.

 Rekomendacijos silosui ir jų mišiniams

Dozavimas 2 - 6 litrai / tonai

Purškiant ant paviršiaus 0,25 litro / m2

Rekomendacijos grūdų konservavimui (Pilnas grūdas)

Drėgmė

(%)

Laikymas iki 6 mėnesių

(litrai / tonai)

Laikymas iki 10 mėnesių

(litrai / tonai)

<14

2.0

2.5

15

3.0

4.0

16

4.0

5.0

17

4.5

6.0

18

5.0

7.0

19

6.0

8.0

20

7.0

9.5

22

9.0

11.0

Rekomendacijos grūdų konservavimui (Traiškyti grūdai)

Drėgmė

(%)

Laikymas iki 6 mėnesių

(litrai / tonai)

Laikymas iki 10 mėnesių

(litrai / tonai)

<14

2.4

3.0

15

3.6

4.8

16

4.8

6.0

17

5.4

7.2

18

6.0

8.4

19

7.2

9.6

20

8.4

11.4

22

10.8

13.2

Valymo pramonėje acto rūgštis naudojama kaip nukalkintojas ar rūdžių valiklis. Dėl savo rūgštinių savybių acto rūgštis labai efektyviai tirpdo kalkines apnašas. Taip pat acto rūgštis naudojama kaip prekursorius (žaliava) peracto rūgšties gamyboje, kuri yra viena iš efektyviausių netoksiškų dezinfekavimo priemonių. Acto rūgštis ypač aukštesnės koncentracijos yra naudojama kaip 3D spausdintuvų plastiko valiklis ar lengvo patirpdymo priemonė.

Medicinoje acto rūgštis naudojama kaip antiseptikas prieš pseudomonus, enterokokus, streptokokus, stafilokokus ir kitus. Ji taip pat naudojama gimdos kaklelio vėžio patikrai ir infekcijų gydymui. Be to, ji naudojama kaip agentas raudoniesiems kraujo kūneliams lizuoti prieš baltųjų kraujo kūnelių tyrimą. Taip pat teigiama, kad actas sumažina didelį cukraus kiekį kraujyje.

Bitininkystėje acto rūgštis naudojama apsaugai nuo vaško kandžių. Rekomenduojame naudoti dozatorius. Labai svarbu neperdozuoti, nes labai lengvai padaryti žalą bitėms. Naudojama rūgštis garuoja į apačią, todėl dozatorius dedamas virš rėmelių.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

**- Produktas atitinka maisto priedui E260 keliamus reikalvimus, bet nėra skirtas naudoti kaip maisto priedas.

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

 

Pavojingumo frazės:

H226 Degūs skystis ir garai

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo sistemą

P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių teisės aktų reikalavimų.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password