DRUSKOS RŪGŠTIS 28-36%, L

3,14 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Druskos rūgštis

Muriatic acid, vandenilio chloridas, hydrochloric acid

Formulė

HCl

Struktūra

Druskos rūgštis 2DDruskos rūgštis 3D

IUPAC

Vandenilio chlorido rūgštis (Hydrochloric acid)

INCI

HYDROCHLORIC ACID

CAS

7647-01-0

Molinė masė

36,5 g/mol

Tankis

10 % - 1,048 kg/l

20 % - 1,098 kg/l

30 % - 1,149 kg/l

32 % - 1,159 kg/l

34 % - 1,169 kg/l

36 % - 1,179 kg/l

38 % - 1,189 kg/l

Tirpumas

Vandenyje:

0 °C - 82.3 g/100 g

30 °C - 67.3 g/100 g

40 °C - 63.3 g/100 g

50 °C - 59.6 g/100 g

60 °C - 56.1 g/100 g

Metanolyje:

-10 °C - 54.6 g/100 g

0 °C - 51.3 g/100 g

20 °C - 47.0 g/100 g

30 °C - 43.0 g/100 g

Etanolyje:

0 °C - 45.4 g/100 g

10 °C - 42.7 g/100 g

20 °C - 41.0 g/100 g

30 °C - 38.1 g/100 g

Eteryje:

-10 °C - 37.52 g/100 g

0 °C - 35.6 g/100 g

20 °C - 24.9 g/100 g

30 °C - 19.47 g/100 g

Druskos rūgštis – stipri rūgštis, gaunama HCl dujas tirpinant vandenyje. Ji naudojama plastikų tokių kaip PVC gamyboje, vaistų gamyboje, maisto, odos ir metalų apdirbimo pramonėse, tauriųjų metalų išgavime. Tai skrandžio sulčių sudedamoji dalis. Kadangi HCl dujų tirpumas vandenyje ribotas, koncentruota druskos rūgštimi laikomas apie 33 % tirpalas. Didesnei nei 40 % koncentracijai pasiekti ir išlaikyti reikia ypatingų sąlygų.

Metalo apdirbime vandenilio chlorido rūgštis (druskos rūgštis) yra stipri neorganinė rūgštis, naudojama daugeliui pramoninių procesų, tokių kaip metalo rafinavimas. Vienas iš druskos rūgšties panaudojimo būdų yra plieno grūdinimas, kad būtų pašalinamos rūdys ar geležies oksido nuosėdos nuo geležies ar plieno prieš vėlesnį metalo apdorojimą (ekstruzija, valcavimas, cinkavimas ir kt.). Įprastai naudojama 14 % koncentracijos rūgštis. Ji naudojama hidrometalurgijoje ir elektroforminiame formavime, metalų paviršiaus valymui litavimo ir konservavimo metu, cinko, mangano, geležies ir kitų metalų chloridams gaminti. Mišinyje su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis ji naudojamas keramikos ir metalo gaminiams (čia reikia slopintos rūgšties) valyti nuo užteršimo ir dezinfekavimui.

Vandens filtrų jonų keitiklių regeneracijai taip pat gali būti naudojama druskos rūgštis. Aukštos kokybės druskos rūgštis naudojama jonų mainų dervos regeneracijai. Katijonų keitikliai yra plačiai naudojami pašalinti jonus, tokius kaip Na+ ar Ca2+, iš vandeninių tirpalų, paruošiant demineralizuotą vandenį. Rūgštis naudojama išplauti katijonus iš dervos. Natrio jonai pakeičiami vienu vandenilio jonu, o kalcio dviem. Jonų keitikliai ir demineralizuotas vanduo naudojamas visuose chemijos pramonės šakose, geriamojo vandens gamyboje ir daugelyje maisto pramonės šakų.

Organinių junginių gamyboje druskos rūgštis panaudojama kaip viena iš sudėtinių dalių plastikų gamyboje: vinil chloridas ir dichloretanas, kurie reikalingi PVC gamybai. Taip pat naudojama bisfenolio A (BPA), kuris reikalingas polikarbonatų gamybai, aktyvuotos anglies (Mediena + HCL + šiluma = aktyvuota anglis), askorbo rūgšties taip pat daugelio kitų farmacinių produktų gamybai. Techninio grynumo druskos rūgštis netinkama organinių junginių gamybai dėl mažos koncentracijos ir esančių priemaišų.

Vandens gerinime ir nuotekų valyme druskos rūgštis gali būti naudojama kaip pH kontroliuojanti medžiaga (pvz. baseinų priežiūros produktas pH minus) arba kaip pH neutralizuojanti medžiaga. Pramonėje, kuri reikalauja aukšto grynumo lygio (maisto, farmacijos, geriamojo vandens pramonės šakos), aukštos kokybės druskos rūgštis naudojama proceso vandens srautų pH kontrolei. Mažiau reiklioje pramonėje techninės kokybės druskos rūgštis pakanka atliekų neutralizavimui ir baseino pH kontrolei. Taip pat druskos rūgštis naudojama vandens gręžinių vandeningumui atstatyti, nes išvirškus jos į gręžinį yra ištirpdomi užakę ir užkalkėję vandens kanalai ir padidinama vandens prietaka į gręžinį.

Buityje druskos rūgštis gali būti naudojama kaip valiklis virtuvės bei vonios kambario plytelėms valyti, tualetų valymui. Taip pat tinka porceliano valymui. Žiemą sumaišius su kalkėmis, gautą druską galima berti kieme kur susidaro ledas, kad jį ištirpinti.

Statybose vandenilio chlorido rūgštis buvo naudojama kalcio karbonatui ištirpinti, t.y. valyti ir mūriniam skiediniui, ir rūdims, ir po vidaus apdailos darbų valyti, tačiau tai yra pavojingas skystis, kurį reikia naudoti atsargiai. Kai valomas plytų mūras, reakcija su skiediniu tęsiasi tik tol, kol visa rūgštis virsta ir susidaro kalcio chloridas, anglies dioksidas ir vanduo, todėl jeigu yra pasiektas norimas rezultatas, rekomenduojama nuplauti paviršių šarminiu (sodos) tirpalu, kad nebūtų pažeisti valyti paviršiai.

Mokyklose druskos rūgštis naudojama vandenilio dujoms gauti reaguojant su cinku. Galimi keli variantai: naudojama Kipo aparate, kai reikalingas pastovus vandenilio tiekimas arba mėgintuvėliuose, kad išgauti šūvio/spragtelėjimo/švilpimo garsą.

Kiti rūgšties panaudojimo būdai: druskos rūgštis naudojama daugelyje nedidelės apimties operacijose, tokiose kaip odos apdorojimas, valgomosios druskos gryninimas. Daugelis cheminių reakcijų, kuriose dalyvauja druskos rūgštis, yra naudojami gaminant maistą, maisto ingredientus ir maisto priedus. Tipiški gaminiai apima aspartamą, fruktozę, citrinų rūgštį, liziną, hidrolizuotus augalinius baltymus ir želatinos gamybą, miltų apdorojimą ir kt.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali ėsdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/garų/aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P309+P311 Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password