POLIALIUMINIO CHLORIDAS (PAC) 40%, L

4,54 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Polialiuminio chloridas

PAC, aliuminio chlorohidratas, aliuminio chlorhidroksidas; bazinis aliuminio chloridas

Formulė

[AL2(OH)nCL6-n]m, n=1-5 m=1-10

Struktūra

Polialiuminio chloridas 2DPolialiuminio chloridas 3D

IUPAC

Polialiuminio chloridas

INCI

ALUMINUM CHLORIDE

CAS

1327-41-9

Molinė masė

174,45 g/mol

Tankis

1,37 g/cm3 (20 °C)

Tirpumas

Vandenyje tirpsta neribotai

Polialiuminio chloridas (PAC) pasižymi puikiomis antiperspirantinėmis savybėmis, bei labai efektyviai skaidrina tiek baseinų tiek ir nuotekų vandenis. Kitaip PAC vadinamas flokuliantu, kuris labai efektyviai sulipdo smulkias vandenyje esančias kietąsias daleles ir leidžia jas išfiltruoti.

Vandens paruošime, baseinuose polialiuminio chloridas naudojamas kietųjų dalelių esančių nano dydžio išvalymui. Dėl savo nedidelio dydžio šių dalelių nusėdimo greitis yra labai mažas, išfiltruojamumas yra ganėtinai prastas. Yprasti smėlio filtrai ar sedmentacijos procesas yra nepajėgus išvalyti šias daleles, todėl pridedant polialiuminio chlorido, jis turėdamas skirtingą krūvį nei nano dalelės suformuoja flokules, t.y. sulipdo jas į didesnius agregatus, kurie dėl savo svorio nusėda ant dugno ir/arba tampa lengvai filtruojami. Maksimali rekomenduojama norma yra 250g/m3, nors dažniausiai sutinkama 50-150g/m3. Flokulianto veikimo efektyvumui labia svarbus vandens pH. Jeigu pH aukštesnis nei 8, flokuliantų veikimas tampa labai silpnas ir faktiškai sustabdomas kai pH pasiekia 10. Optimalus veikimo pH yra iki 7.

Kosmetikoje polialiuminio chloridas naudojamas kaip antiperspirantų sudedamoji dalis stabdanti prakaitavimą, bei bakterijų sukeliančių nemalonų prakaito kvapą dauginimąsi. Polialiuminio chlorido koncentracijos antiperspirantuose siekia iki 25%.

Mokyklų bandymuose ir eksperimentuose polialiuminio chloridas naudojamas koaguliacijos ir flokuliacijos procesų demonstravimui.

Žemės ūkyje polialiuminio chloridas naudojamas srutų valymui ir kondensavimui pvz. kiaulių srutų perskyrimui iš suspencijos į kietą ir skystą fazes, kad vykdyti kvapų kontrolę apylinkėse.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali ėsdinti metalus.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės:

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password