GELEŽIES III SULFATAS, 40%, L

3,30 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Geležies III sulfatas

Trivalentės geležies sulfatas

Formulė

Fe2(SO4)3

Struktūra

Geležies III sulfatas 2DGeležies III sulfatas 3D

IUPAC

Iron(III) sulfate

CAS

10028-22-5

Molinė masė

399.88 g/mol

Tankis

1.54 g/ml

Tirpumas

Kristalinė forma mažai tirpi vandenyje, tirpalas maišosi lengvai bet kokiu santykiu

Geležies sulfatas kitaip žinomas kaip trivalentis geležies sulfatas kurio formulė Fe2(SO4)3. Dažniausiai sutinkamas kaip žaliava gaunant kitus geležies junginius. Sutinkamas kaip dažiklis ar dažų fiksatorius, rašalo gamyboje ir pan.

Dažymo pramonėje geležies sulfatas dažų, rašalų gamyboje kaip viena iš žaliavų. Geležies sulfato tirpalas naudojamas išgauti rusvai/rudai spalvai ant betono, kalkakmenio ar smiltainio. Taip at geležies sulfatas naudojamas medienos dažymui norint išgauti tamseniuis atspalvius bei siekiant išryškinti medienos rėves. Sutinkamas kai kurių beicų sudėtyje.

Sodininkystėje naudojamas dirvos rūgštinimui, taip augalai lengviau pasisavina maistines medžiagas. Sodinant vaiskrūmius ir uogakrumius, vaismedžius, šakniagumbius, svogunėlius ligų prevencijai šaknis pamirkykite geležies sulfato tirpale. Naudojamas 1-5% geležies sulfato vandeninis tirpalas. Mažesnės koncentracijos tirpalas tinkamesnis sustiprinti pačią veją. Pradžioje galima naudoti 1% tirpalą, jei nesimato ryškesnio poveikio - didesnės koncentracijos. 1% koncentracijos tirpalui paruošti - plastikiniame inde 10 l vandens ištirpinkite 100 ml geležies sulfato tirpalo. Naudojant laistytuvą, reikalingas didesnis vandens kiekis - 30 l vandens/100 m2, apdorojant purkštuvu - 10 l vandens/100 m2 vejos.

Vandens paruošime geležies sulfatas naudojamas kaip flokuliantas (vandens skaidrintojas), padedantis nusodinti smulkias daleles, fosforo junginių pašalintojas, taip sumažinant eutrofikaciją (vandens žaliavimą) tiek pramoniniuose tiek ir namų objektuose. Kai kuriais atvejais naudojamas kaip korozijos inhibitorius varinių vamzdžių sistemose siekiant suformuoti apsauginę plėvelę. Geležies sulfatas taip pat gali būti naudojamas FENTONO REAGENTUI gaminti (geležies sulfatas su vandenilio peroksidu), kuris naudojamas nutekamųjų vandenų valymui oksiduojant ir/ar suardant organinis junginius.Trivalentis geležies sulfatas dažniausiai naudojamas pramoninių nutekamųjų vandenų valymui. Tai patogu dėl nedidelės kainos, bei nėra tiek aktualu, jei perdozavus būtų pakeičiama vandens spalva dėl trivalentės geležies jonų. Optimalus pH valant vandenį geležies koaguliantais yra 4.5–6. Geležies sulfato koaguliantas naudojamas tose vietose, kur vyrauja aukštesnės temperatūros, nes jis yra mažiau jautrus nei aliuminio pagrindo koaguliantai.

Metalo pramonėje geležies sulfatas naudojamas kaip viena iš sudėtinių dalių aliuminio ir geležies ėsdinimo voniose, kada yra siekiama švelnesnio ėsdinimo efekto negu naudojant rūgštis. Siekiant apdirbti aliuminio paviršių ėsdinant, trivalentis geležies sulfatas naudojamas kaip netoksiškas analogas kalio dichromatui.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali ėsdinti metalus

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą

H318 Smarkiai pažeidžia akis

Atsargumo frazės:

P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą

P270 Naudojant šį produktą nevalgyti ir nerūkyti

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos Priemones

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją

P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

P390 Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą.

P501 Turinį/talpyklą šalinti laikantis vietinių teisės aktų reikalavimų

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password