BENZALKONIO CHLORIDAS (BAC) 50%, L

5,78 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Benzalkonio chloridas

alkildimetilbenzilamonio chloridas, BZK, BKC, BAK, BAC, ADBAC, ketvirtinis amonis

Formulė

C6H5CH2N(CH3)2RCl, R=C8H17 - C18H37

Struktūra

Benzalkonio chloridas 2DBenzalkonio chloridas 3D

IUPAC

N-Alkil-N-benzil-N,N-dimetilamonio chloridas

INCI

BENZALKONIUM CHLORIDE

CAS

68391-01-5

Molinė masė

~300 g/mol

Tankis

0.99 g/cm3 (20 °C)

Tirpumas

Vandenyje tirpsta neribotai

Benzalkonio chloridas, taip pat žinomas kaip alkildimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC) yra katijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų rūšis. Tai organinė druska, klasifikuojama kaip ketvirtinis amonio junginys. BAC turi tris pagrindines naudojimo kategorijas: kaip biocidas, katijoninė paviršinio aktyvumo medžiagą ir fazių perdavimo agentą.

Bitininkystėje benzalkonio chloridas naudojamas gydyti perus, kada juos puola puvinys. Perų puvinys (europinis ar amerikinis) - infekcinė, pradžioje nedengtų, o vėliau dengtų perų liga. Sukėlėjas – Bacterium pluton, Bacillus alvei, streptococcus apis. ADBAC veikia kaip plataus spektro antiseptikas sutrikdantis puvinio bakterijų mitybą ir taip išsaugant bičių šeimą.

Medicinoje benzalkonio chloridas naudojamas labai plačiai: akių lašuose naudojamos koncentracijos nuo 0,004% iki 0.01%. Didesnės koncentracijos naudojamos rankų dezinfekcijos produktuose, nemalonių kvapų šalinimui (nuo kojų, pėdų, pažastų). Dar didesnės koncentracijos produktai skirti plataus spektro mikrobų ir virusų dezinfekcijai.

Kosmetikoje ADBAC naudojamas kaip dezinfekcinė medžiaga, bei tuo pačiu kaip emulsiklis, padidinantis riebalų maišymąsi su vandeniu. Benzalkonio chloridas dažnai naudojamas kaip emulsijų priedas, kuris leidžia gauti skaidrias emulsijas, pvz skiedžiant kvapų koncentratus, maišant eterinius aliejus, ar įdedant vandens pagrindo ekstraktų į riebalinio pagrindo produktus. Taip pat BAC‘as naudojamas kaip putojimo didintojas, bei kondicionierius, nes dėl savo katijoninės prigimties vilnonius audinius, plaukus padaro švelniais, todėl sutinkamas šampūnuose, plaukų kaukėse, kondicionieriuose.

Vandens paruošime BAC‘as naudojamas dekoratyviniuose baseinuose, alpinariumuose, kad apsaugotų juos nuo dumblių susidarymo ir dauginimosi. Taip pat galima jį sutikti kai kuriuose akvariumų ir akvakultūros produktuose. Sutinkamos koncentracijos 0,5-5 mg/l aktyvaus benzalkonio chlorido, kada yra gydomi bakterinio tipo žuvų susirgimai. Taip pat ADBAC‘as naudojamas kaip algicidas maudymosi baseinuose, stabdantis vandens žaliavimą ir dumblių augimą.

Medienos pramonėje benzalkonio chloridas naudojamas kaip antiseptikas ar antiseptinis impregnantas apsaugantis medieną nuo puvinio ar grybelinio ardymo. Taip pat jis naudojamas siekiant sunaikinti puvinį pažeistoje medienoje. Naudojant BAC‘ą privalumas yra jo skaidrumas, t.y. mediena nepakeičia savo spalvos, bet tai yra tuo pačiu trūkumas, nes apdirbant medieną, nesimato kur buvo apdirbta.

Popieriaus pramonėje ADBAC‘as naudojamas popieriaus ruošime, kad sumažinti biologinį užterštumą, bei tuo pačiu suteikiant stiprumo ir antistatinių savybių pagamintam popieriui.

Sodininkystėje benzalkonio chloridas turi platų panaudojimą dėl medžiagos efektyvumo prieš pelėsį, miltligę, samanas, grybus ir dumblius, todėl naudojamas jų naikinimui tiek kaip augalų apsaugos priemonė, tiek ir kaip įvairių paviršių dezinfekavimo priemonė.

Polimerų ir dangų pramonėje benzalkonio chloridas naudojamas kaip antistatinis agentas, emulsiklis bei konservantas, kuris padeda paviršiams tapti labiau hidrofobiniams, o hidrofobiniams paviršiams lengviau ir tolygiau būti padengiamiems įvairiomis dangomis.

Gyvulinkystėje BAC‘as naudojamas įvairiuose veterinariniuose preparatuose skirtuose kanopų, ragų grybelinėms ligoms gydytis, gyvūnų gyvenamųjų vietų dezinfekcijai, bei kai kurių odos ligų gydyme.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti rūko ar garų.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

P304 + P340 + P310 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338 + P310 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password