DIETILENGLIKOLIS (DEG), 99%, L

5,00 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Dietilenglikolis

Etilen diglikolis, diglikolis, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2-(2-Hydroxyethoxy)ethan-1-ol, 2,2'-Oxybisethanol, 2,2'-Oxydiethanol, 3-Oxa-1,5-pentanediol, Dihydroxy diethyl ether

Formulė

C4H10O3

Struktūra

 

IUPAC

2,2 oksidi(ethan-1-olis)

CAS

111-46-6

Molinė masė

106,12 g/mol

Tankis

1.118 g/cm3

Tirpumas

Su vandeniu maišosi visais santykiais, tirpsta/maišosi beveik visuose organiniuose tirpikliuose

 

Dietilenglikolis. Pagal IUPAC nomenklatūrą dar kitaip vadinamas 2,2 oksidi(ethan-1-olis) arba dar sutinkami šie pavadinimai: etilendiglikolis (DEG), glikolis,. Tai bekvapis, bespalvis, saldaus skonio, klampus skystis.

Šildymo/šaldymo pramonėje monoetilenglikolis naudojamas kaip šilumnešis arba šilumnešio sudedamoji dalis. Turėdamas per pus mažesnę šiluminę talpą lyginant su vandeniu, dietilenglikolis daug greičiau geba priimti ir atiduoti šilumą, ko pasekoje paspartėja šilumos mainai. Dėl aukštesnės virimo temperatūros, dietilenglikolis padeda pernešti aukštesnes temperatūras nei vanduo.

Antifrizuose monoetilenglikolis naudojamas užšąlimo temperatūros pažeminimui, bei siekiant išvengti vandens kristalų susidarymo. Net ir užšąlus dietilenglikolio ir vandens mišiniui formuojasi nedideli kristalai, o jų visuma panaši ne į kietą struktūrą, o labiau į košę.

Polimerų pramonėje dietilenglikolis yra vienas iš pagrindinių komponentų, pvz sočiųjų ir nesočiųjų poliesterinių dervų, poliuretanų ir plastifikatorių gamyba. DEG naudojamas kaip organinės sintezės statybinis elementas, pvz. morfolino ir 1,4-dioksano.

Naftos pramonėje dietilenglikolis naudojamas kaip džioviklis gamtinių ar naftos dujų. Dėl savo higroskopiškų savybių dietilenglikolis sugeria vandens garus iš dujų, taip jos tampa sausos, bei nesukelia korozijos.

Dažų pramonėje dietilenglikolis naudojamas kaip nitroceliuliozės, dervų, dažiklių, aliejų ir kitų organinių junginių tirpiklis.

Buityje DEG’ą galime sutikti kaip tabako, kamštinio medžio, spausdinimo rašalo ir klijų drėkiklį. Jis nėra pagrindinis komponentas, bet dėl savo higroskopinių savybių batam suteikia drėgmės/blizgesio ilgesnį laiką, kamštinę medieną išlaiko elastingą, bet ne trapią. Tai taip pat jį galima sutikti stabdžių skysčiuose, tepaluose, tapetų nuėmikliuose, dirbtinio rūko ir miglos tirpaluose bei kaip šildymo / maisto ruošimo kuro komponentas.

 

 

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

 

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

 

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojaus piktogramos:

    

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus

H373 Gali pakenkti organams

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti rūko/garų.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

P330 Išskalauti burną.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių/ regioninių/ nacionalinių/ tarptautinių teisės aktų reikalavimų.

 

 

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password