AMONIAKAS (Amoniakinis vanduo) 25%, L

6,61 €
CHEM002

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Amoniakinis vanduo

Amoniakas, amonio hidroksidas

Formulė

NH4OH

Struktūra

Amoniakinis vanduo 2DAmoniakinis vanduo 3D

IUPAC

Amonio hidroksidas

INCI

AMMONIUM HYDROXIDE

CAS

1336-21-6

Molinė masė

35,04 g/mol

Tankis

0,91 g/cm3 (25 % w/w)

0,88 g/cm3 (35 % w/w)

Tirpumas

47% w/w (0 °C)

31% w/w (25 °C)

18% w/w (50 °C)

NH3 – dujinis azoto ir vandenilio junginys. Tai bespalvės, nuodingos, aštraus kvapo dujos, kurios gerai tirpsta vandenyje (1 litre vandens ištirpsta 700 litrų NH3 dujų). Gerai tirpsta vandenyje (89,9 g/100 ml 0 °C temperatūroje), susidaro amoniakinis vanduo (silpnas šarmas, nes amoniakui reaguojant su vandeniu, susidaro hidroksido jonai). Šio proceso metu nedidelė amoniako molekulių dalis reaguoja su vandeniu. Susidaro amonio ir hidroksido jonai. Esant normaliai temperatūrai ir atmosferos slėgiui, amoniakas yra dujinė medžiaga. Dujinis amoniakas yra aštraus kvapo, sprogios, degios ir toksiškos dujos.

Buityje grynas arba kaip daugelio buitinių valymo priemonių ingredientas, amoniakas gali būti naudojamas daugybei namų apyvokos paviršių valymui - nuo kubilų, kriauklių ir tualetų iki vonios kambario ir virtuvės stalviršių bei plytelių. Amoniakas taip pat veiksmingas naikinant namų ūkių gyvūninės ar augalinės kilmės riebalų nešvarumus ar dėmes, pavyzdžiui, kepimo riebalų ir vyno dėmes. Kadangi amoniakas greitai išgaruoja, jis dažniausiai naudojamas stiklo valymo tirpaluose, kad būtų išvengta ruožų ant stiklo susidarymo.

Pramonėje vandeninis amoniakas naudojamas alkilaminų gamybai. Naftos pramonėje amoniakas naudojamas neutralizuojant žalios naftos rūgščias sudedamąsias dalis ir apsaugant įrangą nuo korozijos. Kasybos pramonėje amoniaką naudoja metalams, tokiems kaip varis, nikelis ir molibdenas, iš jų rūdų išgauti. Amoniakas naudojamas kamino išmetamųjų teršalų kontrolės sistemose, neutralizuoti sieros oksidus, deginant sieros turinčius degalus, kaip NOx kontrolės metodą tiek katalizuojant, tiek nekatalizuojant ir didinant elektrostatinių nusodintuvų veiksmingumą, kietųjų dalelių kontrolei. Amoniakas yra plačiai naudojamas pramoninėse šaldymo sistemose. Odos pramonė amoniaką naudoja kaip kietėjančią medžiagą, kaip šlifavimo ir pelėsio prevencinę priemonę rauginimo tirpaluose ir kaip apsauginį odos ir kailių saugojimo agentą. Chemijos pramonėje amoniakas plačiai naudojamas azoto rūgšties, dažiklių gamybai. Farmacijoje amoniakas naudojamas sulfatinių preparatų, vitaminų ir kosmetikos gamybai. Amoniakas taip pat naudojamas sintetinių tekstilės pluoštų (nailonas, viskozė (dirbtinis šilkas), akrilas) bei tam tikrų plastikų (fenoliai, poliuretanai) gamybai.

Vandens valyme. Amoniakas naudojamas chloraminui neutralizuoti, kuris naudojamas kaip dezinfekavimo priemonė. Chloraminas yra labiau tinkamas chlorinimo būdas, nes jo gebėjimas ilgiau išlikti aktyvus nejudančiose vandens vamzdžiuose, mažinant vandens keliamą infekciją.

Maisto gamyboje amoniakas gali būti naudojamas kaip kepimo milteliai. Taip pat naudojamas kaip rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, amoniako hidroksido pavidalu. Naudojamas gėrimų pramonėje kaip azoto šaltinis, reikalingas mielėms ir mikroorganizmams.

Baldų gamybos pramonėje amoniakinis vanduo naudojamas medienos, kuri turi stanino rūgšties, apdirbimui – tamsinimui.

Žemės ūkyje amoniakiniu vandeniu (3 %) yra apdirbami galvijams šeriami šiaudai, kad padidinti jų maistinę vertę. Vandeninis amoniako tirpalas gali būti naudojamas kaip azotinės trąšos. Amoniakas taip pat gali būti naudojamas kaip priešgrybelinis medvilnės defoliantas, priešgrybinis agentas tam tikruose vaisiuose ir kaip konservantas didelės drėgmės kukurūzams laikyti. Taip pat amoniakas sodininkystėje naudojamas grambuolių ar kurklių naikinimui/kontrolei palaikyti.

Juvelyrinių gaminių pramonėje amoniakas gali būti naudojamas juvelyriniams gaminiams iš platinos, aukso ar sidabro valymui.

Laboratorijoje amoniakas naudojamas tradicinėje kokybinėje neorganinėje analizėje kaip kompleksinius junginius sudaranti medžiaga ar kaip bazė. Gali būti naudojamas švelniai metalų redukcijai, pvz sidabrinio veidrodžio reakcijoje.

Kosmetikos gamyboje amoniakas naudojamas plaukų dažymui dažniausiai naudojamas amoniakas, veikiantis kaip šarminė priemonė. Tai leidžia atverti plauko odelės žvynelius, o tai palengvina nuolatinį dažymą. Amoniakas yra vandeninis tirpalas, pagamintas iš amoniako dujų.

  • pH reguliatorius: Stabilizuoja kosmetikos pH
  • Denatūrantas: Padaro kosmetiką nemalonią.

Daugiausia dedama į kosmetiką, kurioje yra etilo alkoholio

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti garų.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P321 Specialus gydymas (patekus ant odos plauti 0,5% boro rūgšties tirpalu)

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P405 Laikyti užrakintą

CHEM002

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password