DINATRIO 2-SULFOLAURATAS (D2S), 90%, kg

2,89 €
5,78 €
Sutaupote 50%
Prekės dydis, kg
Kiekis

 • Condition: −50%
 • Available: 

Parametras

Savybė

Dinatrio 2 sulfolauratas

Dinatrio 2-sulfonatdodekanoatas, Texapon SFA UP Powder, disodium;2-sulfonatododecanoate, Fatty acids, C12-14 (even numbered) , α-sulfo, disodium salts, D2S

Formulė

C12H22Na2O5S

Struktūra

IUPAC

Sočiųjų rūgščių C12-14 α-sulfo dinatrio druska - Fatty acids, C12-14 (even numbered) , α-sulfo, disodium salts

INCI

DISODIUM 2-SULFOLAURATE

CAS

2215087-54-8

Molinė masė

324,35 g/mol

Tankis

0,17 – 0,35 g/cm3 (piltinis tankis)

Tirpumas

63 g/l vandenyje

Dinatrio 2-sulfolauratas yra 100% biologiškai skaidi, natūrali anijoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga. Natūrali, novatoriška, labai švelni anijoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga, tinkanti kietiems, nuplaunamiesiems produktams Dinatrio 2 sulfolauratas tinka formulėms be ašarų. Rekomenduojama naudoti kūdikių priežiūrai ir valymui, šampūnams, veido valymui, skystam muilui, dantų pastai / burnos skalavimo skysčiui ir dušo / vonios produktams.

Kosmetikoje dinatrio 2 sulfolauratas gali būti naudojamas tiek kaip pirminė PAM tiek ir kaip antrinė PAM, kuri tarpusavyje derinama su kitais plovikliais, pagerina kosmetikos priemonių putojimą ir sušvelnina kitų agresyvesnių ploviklių poveikį odai. Jis naudojamas kaip micelinis tirštiklis. Itin švelnus odai ir gleivinei. Jis siūlo kremines ir sodrias putas ir pagerina šampūnuose esančių katijoninių polimerų kondicionavimo efektyvumą. Ši paviršiaus aktyvi medžiaga išlaiko ilgalaikį stabilumą plačiame temperatūros ir pH diapazone. Produktą galima naudoti šaltoje aplinkoje, kur lengvai paruošiamas mišinys. Formuluotėse naudojant D2S, jis leidžia stipriai katijoniniams polimerams atlikti savo funkciją ant plaukų. Jis apsaugo plaukus ir palaiko sveiką galvos odą. Naudojamas šampūnuose, vonios putose, skystuose rankų muiluose. Sukuria kremines tirštas putas, todėl padaro tiek tirštesnę kosmetikos priemonės tekstūrą, tiek ir geresnę patirtį naudojant produktą. Rekomenduojama naudojimo koncentracija yra nuo 0,5% iki 30%.

 • Dinatrio 2-sulfolauratas yra ne tik YPAČ ŠVELNI, novatoriška anijoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga, pagrįsta tvariais, RSPO sertifikuotais atsinaujinančiais ištekliais, bet ir NAUJA ir puiki natrio kokoilo izetionato (SCI) alternatyva.
 • Produktas itin švelnus odai ir akims, todėl ypač tinka gležnai kūdikių odelei ir šampūnų formulėms be ašarų.
 • Sukuria itin porėtas, stabilias ir kremines putas, tinkamas kūno prausimuisi.
 • Dinatrio 2-sulfolauratas yra ypač stabilus laikymo ir temperatūros požiūriu, todėl gali būti naudojamas plačiame pH diapazone.
 • Jis yra 100 procentų biologiškai skaidus ir tinkamas kaip alternatyva aktyviosioms paviršiaus medžiagoms, kurių sudėtyje yra sulfato.
 • Produktas sustiprina teigiamą šampūnuose esančių katijoninių polimerų poveikį ir, kaip įrodyta, palengvina plaukų iššukavimą, net ir pridėjus prie formulių, kuriose nėra polimerų.
 • D2S tinka formulėms be ašarų. Kūdikių šampūnas su D2S (10,3%) buvo kliniškai įvertintas, kurio rezultatas, jog jis „negraužia akių“ ir gali būti vadinamas „be ašarų“.
 • D2S odos dirginimo potencialas yra ypač mažas!
 • Dinatrio 2-sulfolauratas sertifikuotas ECO LABEL kaip ekologiškas ir tinkamas naudoti dantų pastos formuluotėse.

Pagrindinės INCI funkcijos:

 • Valymas: padeda išlaikyti švarų paviršių
 • Paviršinio aktyvumo medžiaga: sumažina kosmetikos paviršiaus įtempimą ir prisideda prie tolygaus produkto pasiskirstymo jį naudojant

Valymo pramonėje dinatrio 2-sulfolauratas naudojamas kaip putokšlis, putų stabilizatorius, kuris puikiai veikia plačiame pH spektre. Ypač tinkama „aktyviųjų putų“ pastiprinimui, bei standžių putų sukūrime. Puikiai tinkama žaliava virtuvės ir vonios valymo priemonėse, kur siekiama ekologiškumo, tvarių žaliavų naudojimo, bei švelnumo aplinkai.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H401 Toksiška vandens organizmams.

Atsargumo frazės:

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P330. Išskalauti burną.

P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P362 + P364. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių teisės aktų reikalavimų.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password