IZOPROPANOLIS 99,9% (techninis spiritas), L

4,50 €
CHEM022
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Izopropanolis

2-propanolis, izopropanolis, izopropilo alkoholis

Formulė

C3H8O

Struktūra

IUPAC

Propan-2-olis

CAS

67-63-0

Molinė masė

60,1 g/mol

Tankis

0,786 g/cm3 (20 °C)

Tirpumas

Maišosi su vandeniu, benzenu, chloroformu, etanoliu, eteriu, glicerinu.

Tirpsta acetone.

 

Dar vadinamas izopropilo alkoholiu. Tai yra bespalvis, degus cheminis junginys su stipriu kvapu, kurio cheminė formulė yra C3H8O.

Jis naudojamas įvairių pramoninių ir buitinių cheminių medžiagų gamybai ir yra bendras cheminių medžiagų, tokių kaip antiseptikai, dezinfekantai ir plovikliai, ingredientas.

Tirpiklis. Izopropilo alkoholis ištirpina daugybę nepolinių junginių. Jis taip pat greitai išgaruoja, bei palyginti su etanoliu beveik nepalieka riebalų pėdsakų, taip pat yra santykinai netoksiškas, lyginant su alternatyviais tirpikliais. Taigi, jis yra plačiai naudojamas kaip tirpiklis ir kaip valymo skystis, ypač tirpinant riebalus.

Medžiagos pritaikomumo pavyzdžiai yra elektroninių prietaisų, pvz., kontaktinių kaiščių (pvz., ROM kasetėse), magnetinės juostos ir diskų galvučių (tokių kaip garso ir vaizdo magnetofonai bei diskelių diskasukis), optinių diskų įrenginių lazerių lęšių (pvz., CD, DVD) valymas ir šiluminės pastos pašalinimas iš radiatorių ir IC paketų (pvz., CPU).

Tarpinė medžiagą, kitų medžiagų gamybai. Izopropilo alkoholis yra esterifikuojamas, kad būtų gaunamas izopropilo acetatas, kitas tirpiklis, kuriam reaguojant su anglies disulfidu ir natrio hidroksidu, gaunamas natrio izopropilksantatas – herbicidas ir rūdos flotacinis reagentas. Izopropilo alkoholis reaguoja su titano tetrachloridu ir aliuminiu, susidarant titano ir aliuminio izopropoksidams, atitinkamai katalizatorių ir cheminį reagentą.

Medicinoje. Naudojamas kaip tiesioginė rankų dezinfekavimo priemonė (75 % vandeninis tirpalas) ar dezinfekcinių servetėlių gamybai (servetėlės suvilgomos      60 – 70 % vandeniniu izopropanolio tirpalu). Izopropilo alkoholis yra naudojamas kaip vandens džiovinimo priemonė, kad būtų išvengiama išorinės ausies uždegimo.

Automobiliams. Izopropanolis yra vienas iš pagrindinių „dujų džiovinimo“ degalų (kuro) priedų. Naudojant alkoholį vanduo esantis kure neatsisluoksniuoja ir neužšąla, o yra sumaišomas kure. Gali būti parduodamas aerozolio pavidalu kaip ledą tirpinanti medžiaga priekiniams langams ir durų spynelėms. Isopropilo alkoholis taip pat naudojamas stabdžių skysčių pėdsakams pašalinti iš hidraulinių stabdžių sistemų, kad stabdžių skystis (dažniausiai DOT 3, DOT 4 arba mineralinė alyva) neužterštų stabdžių trinkelių, dėl ko blogėtų automobilio stabdymas.

Laboratorijoje. Gali būti netoksiška alternatyva formaldehidui ir kitiems sintetiniams gyvų audinių konservantams. Tam tikslui naudojamas 70 – 99 % izopropanolio tirpalai. Izopropilo alkoholis dažnai naudojamas DNR ekstrakcijoje, jo pridedant į DNR tirpalą. Pridėjus izoprapanolio į DNR tirpalą DNR nusėda ir gali būti atskirta centrifuguojant. DNR netirpsta izopropanolyje.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

 

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

    

Pavojingumo frazės:

H225: Labai degūs skystis ir garai

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P243: Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje

P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313: Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją

P403 + P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių/ regioninių/ nacionalinių/ tarptautinių teisės aktų reikalavimų.

 

CHEM022

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password