METANSULFONINĖ RŪGŠTIS, MSA, 70%, L

7,90 €
Dydis / talpa
Kiekis

  Available: 

Parametras

Savybė

Metansulfoninė rūgštis

Metano sulfoninė rūgštis, MSA, metilsulfoninė rūgštis, mezilinė rūgštis

Formulė

CH3SO3H

Struktūra

Metansulfonine rugstis 2DMetansulfonine rugstis 3D

IUPAC

Metansulfoninė rūgštis

INCI

-

CAS

75-75-2

Molinė masė

96.10 g/mol

Tankis

1.35g/cm3

Tirpumas

Maišosi bet kokiu santykiu su vandeniu, netirpsta organiniuose tirpikliuose

Metansulfoninė rūgštis (MsOH) (angl. methanesulphonic acid) yra organinis sieros rūgšties, bespalvis skystis, kurio molekulinė formulė CH3SO3H. Tai paprasčiausia alkilsulfonrūgštis. Metansulfoninės rūgšties druskos ir esteriai vadinami mesilatais (arba metansulfonatais, kaip etilmetansulfonatas). Koncentruotoje formoje ji yra higroskopiška. Metanasulfonrūgštis gali tirpinti įvairias metalų druskas, daugelio jų koncentracijos yra gerokai didesnės nei druskos rūgšties (HCl) ar sieros rūgšties (H2SO4). Metansulfonrūgštis tapo populiariu kitų rūgščių pakaitalu daugelyje pramoninių ir laboratorinių sričių, nes ji:

 • yra stipri rūgštis,
 • turi mažą garų slėgį (negaruoja, pvz, kaip azoto ar druskos rūgštys)
 • nėra oksiduojanti ar sprogstamoji medžiaga, kaip azoto, sieros ar perchloro rūgštys.
 • kambario temperatūroje yra skystis,
 • tirpsta daugelyje organinių tirpiklių,
 • su visais neorganiniais katijonais ir daugeliu organinių katijonų sudaro vandenyje tirpias druskas,
 • vandenyje nesudaro kompleksų su metalų jonais,
 • jo anijonas, mezilatas, yra netoksiškas ir tinka farmaciniams preparatams.
 • artimiausia analogiška p-toluensulfonrūgštis (PTSA) yra kieta
 • naudojama plovikliuose, nes nesukelia eutrofikacijos patekus į vandens telkinius.

Galvanikos pramonėje metansulfonrūgšties tirpalai naudojami alavo ir alavo-švino lydmetaliams galvanizuoti. Ji išstumia fluoroboro rūgštį, išskiriančią koroziją sukeliantį ir lakų vandenilio fluoridą. MSA naudojamas kaip elektrolitas galvaninio dengimo procesuose, pavyzdžiui, nikeliuojant, dengiant variu ir alavu. Jis veikia kaip buferis, palaikantis elektrolito tirpalo pH ir padedantis užtikrinti tolygų metalo substrato padengimą.

Valymo pramonėje metansulfoninė rūgštis yra pagrindinė rūdžių ir apnašų šalinimo priemonių sudedamoji dalis nuo jautrių rūgštis paviršių. Ji naudojama rūdims nuo keramikos, plytelių ir porceliano, kurie paprastai yra jautrūs stiprių rūgščių poveikiui, valyti. MSA yra puiki alternatyva tradicinėms rūdžių valymo/surišimo priemonėms fosforo rūgšties pagrindu, nes valymo efektyvumu nenusileidžia, o patekusi į nutekamuosius vandenis neskatina eutrofikacijos (vandens žaliavimo). Ši savybė ypač aktuali individualius nutekamuosius įrenginius eksploatuojantiems, nes nesutrigdo jų veikimo, bei nežaliuoja vandens telkiniai į kuriuos išleidžiamos valytos nuotekos.

Chemijos pramonėje MSA yra medžiaga antriniams metano sulfonatams iš olefinų sudaryti, cheminė medžiaga trifluormetano sulfonrūgščiai, metano sulfonilchloridui gaminti. Katalizatorius esterinimo, alkilinimo, olefinų polimerizacijos, peroksidacijos reakcijose.

Elektrotechnikoje metansulfoninė rūgštis naudojama spaustintų elektrotechnikos plokščių ėsdinimui. Ji naudojama kaip alternatyva neorganinėms rūgštims, nes ne tik puikiai atlieka savo funkciją, bet neskatina plokščių metalų korozijos. Tai prailgina plokščių funkcionavimo laiką.

Naudojamas kaip tirpiklis: metanosulfoninė rūgštis puikiai veikia ne tik kaip chitino acilinimo proceso katalizatorius, bet ir geras iš dalies acilinto chitino tirpiklis. Todėl metansulfonrūgšties sistemoje galima pasiekti homogeninį chitino acilinimą. MSA naudojamas kaip didelės molekulinės masės polimerų tirpiklis.

Vandens sistemose MSA naudojama vandens minkštinimo filtrų įkrovų regeneracijai. Ji pukiai tinkama, nes nepažeidžia anijoninitinių ir katijonitinių dervų bei puikiai reaguoja su metalais esančiais jų paviršiuje, taip atveria aktyvius dervų centrus ir įkrovos veikia pilniu pajėgumu.

Elektros pramonėje metano sulfoninė rūgštis naudojama ištirpinti švino druskas, taip gaunamas elektrolitas bipolinėse baterijose. Jo pranašumas, jog šiose baterijose nebelieka parazitinių reakcijų stabdančių cheminės elektros energijos kaupimą/gamybą, ženkliai supaprastinama baterijos konstrukcija, bei leidžia pagaminti įvairiausių dydžių energijos kaupiklius/baterijas.

Metalų apdirbime ir išgavime MSA ypač įdomus švino hidrometalurgijoje, kur jis yra ekologiškesnė alternatyva HBF4 ir H2SiF6. Tačiau MSA taip pat gali būti naudojama visuose hidrometalurgijos procesuose, kuriems reikalingos stiprios Brønstedo rūgštys. Jis gali būti naudojamas vario, cinko, kobalto, nikelio ir retųjų žemių metalurgijoje, taip pat perdirbant metalus iš nebenaudojamų produktų. Didelis metansulfonato druskų tirpumas, palyginti su sulfato ir chlorido druskomis, taip pat naudingas regeneruojant MSA technologiniuose tirpaluose po vertingųjų metalų pašalinimo. Pavyzdžiui, jei po išplovimo MSA pertekliui neutralizuoti naudojamas CaO, Ca(OH)2 arba CaCO3, o metalai buvo pašalinti iš sočiojo išplovimo tirpalo nusodinant hidroksidų arba sulfidų pavidalu, rafinate bus daug ištirpusio kalcio metansulfonato. Į šį tirpalą pridėjus sieros rūgšties, nusėda CaSO4-2H2O (gipsas), o MSA yra regeneruojama ir gali būti panaudojama pakartotinai. Panašiai sidabras gali būti regeneruojamas iš MSA druskų tirpalų pridėjus druskos rūgšties. Susidaro sunkiai tirpstantis sidabro (I) chloridas, kuris nusėda. Retųjų žemių elementai (REE) gali būti regeneruojami iš MSA tirpalų pridedant oksalo rūgšties. Kuriant naują MSA pagrįstą procesą, skirtą iš antrinių išteklių perdirbtam neapdorotam sidabrui rafinuoti, buvo tiriamos sidabro metalo granulių tirpinimo MSA charakteristikos. Nors vien tik MSA netirpdė granulių, jas ištirpdė pridėjus vandenilio peroksido kaip oksidatoriaus. Sidabro granulės, kuriose yra apie 94 % sidabro kartu su kitais tauriaisiais metalais, tokiais kaip auksas ir PGM, buvo sėkmingai ištirpintos MSA ir vandenilio peroksido mišiniu. Nustatyta, kad išskyrimo išeiga viršija 90 %, o kietosios medžiagos ir skysčio santykis siekia iki 550 g/L, o vandenilio peroksido stechiometrinis perteklius yra trigubas. Optimali išeiga nustatyta 65-85 °C temperatūroje. Pasiektas didelis selektyvumas paladžio atžvilgiu: tik 7 % paladžio ištirpo kartu. Tirpinimo liekanas daugiausia sudarė auksas ir neištirpęs sidabras, taip pat nedideli kiekiai paladžio ir platinos. Pastebėta neigiama koreliacija tarp sidabro(I) metansulfonato tirpumo ir laisvojo MSA koncentracijos po išplovimo. Įrodyta, kad MSA yra veiksmingas tirpiklis tirpinant ličio jonų baterijų LiCoO2 katodinę medžiagą. Esant nedideliam kiekiui vandenilio peroksido kaip reduktoriaus (0,9 tūrio proc.), litis ir kobaltas galėjo būti labai veiksmingai išplaunami 1 M MSA tirpalu. MSA veikė daug geriau nei kitos tirtos organinės rūgštys (citrinos rūgštis, malono rūgštis, gintaro rūgštis ir oksalo rūgštis). Ištirpęs kobaltas nusėdo kaip CoCO3 ir buvo kalcinuotas iki Co3O4, o ištirpęs litis nusėdo kaip Li2CO3 pridėjus Na2CO3 tirpalo. Li2CO3 ir Co3O4 buvo sujungti kietosios būsenos būdu į naują LiCoO2 katodinę medžiagą.

Farmacijoje metansulfonrūgštis yra labai tinkama veikliosioms farmacinėms medžiagoms, tokioms kaip telmisartanas ir eprosartanas, angiotenzino II receptorių antagonistai, gaminti. Metano sulfonrūgštis (MSA) atlieka svarbų vaidmenį įvairiose farmacijos srityse - nuo veikliųjų farmacinių ingredientų (API) sintezės iki vaistų formavimo. Kaip katalizatorius, MSA palengvina pagrindines API sintezės reakcijas, tokias kaip esterifikacija, acilinimas ir sulfonavimas. Jo veiksmingumas skatinant šias reakcijas leidžia efektyviai gaminti tarpinius farmacinius produktus ir galutinius API. MSA taip pat naudojamas vaistų formavimo procesuose, kur padeda tirpinti ir stabilizuoti veikliuosius junginius. Jo suderinamumas su įvairiais tirpikliais ir švelnus pobūdis padeda kurti saugius ir veiksmingus farmacinius preparatus.

Naftos pramonėje (gręžinių stimuliavimas): MSA naudojamas naftos telkinių pramonėje rūgštinimo procedūroms, didinančioms gavybą tirpinant mineralines nuosėdas ir gerinančioms telkinio pralaidumą. Jis veikia kaip katalizatorius, padedantis suskaidyti sudėtingus angliavandenilius ir didinantis naftos gavybos efektyvumą. MSA pasižymi mažesne korozija ir biologiniu skaidumu, todėl sumažėja įrangos korozija ir pailgėja tarnavimo laikas, o techninės priežiūros išlaidos sumažėja. Be to, MSA biologiškai suyrančios savybės prisideda prie aplinkai nekenksmingos naftos telkinių veiklos.

Chemijos pramonėje MSA yra labai svarbus katalizatorius chemijos pramonėje, ypač esterinimo procesuose. Jo stiprios rūgštinės savybės leidžia veiksmingai ir selektyviai formuoti esterius iš karboksirūgščių ir alkoholių. Dėl MSA universalumo ir suderinamumo su įvairiais substratais jis yra labai svarbus komponentas vaistų, skoninių medžiagų, kvapiųjų medžiagų ir specialiųjų cheminių medžiagų sintezėje. Dėl MSA neoksiduojančių savybių, neleidžiančių susidaryti šalutiniams produktams ir nusidažyti, su MSA pasiekiamas didesnis selektyvumas nei su kitomis stipriomis rūgštimis, pavyzdžiui, azoto ar sieros rūgštimis.

Biodyzelino pramonėje MSA visoje gamybos grandinėje apima pagrindinius etapus - nuo esterinimo katalizatoriaus laisvųjų riebalų rūgščių kiekiui sumažinti prieš transesterifikaciją iki neutralizacijos glicerolio ir esterio kokybei pagerinti. MSA biodyzelino gamyboje teikia dvejopą naudą: mažina koroziją ir naudoja ekonomiškas žaliavas. Kaip katalizatorius, MSA sumažina nerūdijančio plieno įrangos koroziją ir kartu užtikrina veiksmingus konversijos procesus. Jis taip pat leidžia naudoti pigesnes žaliavas, pavyzdžiui, žemės ūkio atliekas, panaudotą kepimo aliejų, kepimo aliejų atliekas, taip padidinant ekonominį biodyzelino gamybos perspektyvumą. MSA vaidina svarbų vaidmenį, kad biodegalai taptų tvaresni ir ekonomiškai naudingesni.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali būti ėsdinantis metalams.

H302+H312 Kenksmingas prarijus arba patekęs ant odos.

H314 Sukelia sunkius odos nudegimus ir pažeidžia akis.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

P260 Nekvėpuokite dulkėmis/dūmais/dujomis/dūmais/garais/spylimais.

P280 Dėvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akis/veidą.

P303+P361+P353 PATEKUS ant odos (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba

dušu.

P305+P351+P338 PATEKUS į akis: atsargiai kelias minutes skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra.

ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite.

P310 Nedelsiant skambinkite į apsinuodijimų centrą ir (arba) gydytojui.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password