NATRIO HIDROKSIDAS (kaustikinė soda) 50%, L

4,05 €
CHEM028
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Natrio hidroksidas

Natrio šarmas, kaustinė soda

Formulė

NaOH

Struktūra

Natrio hidroksidas 2DNatrio hidroksidas 3D

IUPAC

Natrio hidroksidas (Sodium hydroxide)

INCI

SODIUM HYDROXIDE

CAS

1310-73-2

Molinė masė

39,9971 g/mol

Tankis

2,13 g/cm3

Tirpumas

Vandenyje:

418 g/L (0 °C) 
1110 g/L (20 °C) 
3370 g/L (100 °C)

Dar vadinamas natrio šarmu arba kaustine soda – stipri bazė, kurio cheminė formulė yra NaOH. Kartais natrio šarmu vadinamas tik šio junginio vandeninis tirpalas. Naudojamas muilo, dirbtinio šilko, dažų, naftos produktų gamyboje, ir kitur. Natrio šarmas gali būti gaunamas elektrolizuojant vandeninį natrio chlorido tirpalą. Tokiu atveju prie katodo išsiskiria vandenilis, o prie anodo – chloras. 

Natrio hidroksidas yra populiari stipri bazė, naudojama pramonėje. Maždaug 56% pagaminto natrio hidroksido naudojama pramonėje, iš kurio 25% naudojama popieriaus pramonėje. Natrio hidroksidas taip pat naudojamas gaminant natrio druskas ir ploviklius, pH reguliavimui ir organinei sintezei. Jis naudojamas "Bayer" aliuminio gamybos procese. Dažniausiai naudojamas kaip vandeninis tirpalas, nes tirpalai yra pigesni ir lengviau tvarkomi.

Natrio hidroksidas yra naudojamas daugelyje sričių, kai pageidautina padidinti mišinio šarmingumą arba neutralizuoti rūgštis.

Pavyzdžiui, naftos pramonėje natrio hidroksidas naudojamas kaip gręžimo fluido priedas, siekiant padidinti bentonito šarmingumą fluido sistemose, padidinti fluido klampumą ir neutralizuoti bet kokias rūgštines dujas (tokias kaip vandenilio sulfidas ir anglies dioksidas), kurios gali išsiskirti gręžimo metu. Blogos kokybės žaliavinė nafta gali būti apdorojama natrio hidroksidu, siekiant pašalinti sieros priemaišas, toks procesas vadinamas kaustiniu skalbimu. Natrio hidroksidas reaguoja su silpnosiomis rūgštimis, tokiomis kaip vandenilio sulfidas ir merkaptanai, susidarant nelakioms natrio druskoms, kurias galima pašalinti. Proceso metu susiformavusios atliekos yra toksiškos ir sunkiai pašalinamos, todėl daugelyje šalių procesas yra uždraustas.

Cheminis medžiagų minkštinimas. Natrio hidroksidas taip pat plačiai naudojamas medienos drožlių minkštinimui popieriaus gamyboje. Kartu su natrio sulfidu, natrio hidroksidas yra pagrindinis balto skysčio tirpalo, naudojamo lignino atskyrimui iš celiuliozės pluoštų „krafto“ (angl. „kraft process“) procese, komponentas. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį keliuose vėlesniuose plaušienos ruošinio, gauto po medienos minkštinimo proceso, balinimo proceso etapuose. Šie etapai apima deguonies delignifikaciją, oksidacinę ekstrakciją ir paprastą ekstrahavimą, visų šių procesų metu reikalinga stipriai šarminė aplinka, kurios pH>10,5.

Audinių ardymas (utilizavimas). Natrio hidroksido vandeninis tirpalas gali būti naudojamas audinių (pavyzdžiui, negyvų gyvūnų) utilizavimui. Audiniai patalpinti į natrio hidroksido tirpalą ištirpsta, vienintelės likusios kietos priemaišos – kaulai, kurie lieka tokie trapūs, kad gali būti sutrinti į miltus tiesiog rankomis.

Kosmetikos gamyboje kaustinė soda naudojama ruošiant daugelį produktų (ploviklių, druskų, tauriųjų metalų...). Jis naudojamas natrio druskoms gaminti ir rūgštims neutralizuoti. Kosmetikoje jis leidžia gaminti kietą muilą. Kaustinė soda yra leidžiama organinėje produkcijoje, tai nesukelia problemų dėl klasifikavimo ir teisinio reguliavimo. Pagrindinės INCI funkcijos:

  • pH reguliatorius: Stabilizuoja kosmetikos pH
  • Denatūrantas: Padaro kosmetiką nemalonią.Daugiausia dedama į kosmetiką, kurioje yra etilo alkoholio

Amfoterinių metalų ir junginių tirpinimas. Stiprios bazės veikia aliuminį. Natrio hidroksidui reaguojant su aliuminiu ir vandeniu, išsiskiria vandenilio dujos. Aliuminis pasiima deguonies atomą iš natrio hidroksido, kuris savo ruožtu deguonies atomą pasiima iš vandens, taip atpalaiduojant du vandenilio atomus. Reakcijos metu generuojami vandenilio dujos ir natrio aliuminatas. Šioje reakcijoje natrio hidroksidas veikia kaip terpė, kad tirpalas būtų šarminis, kuriame aliuminis gali ištirpti. Ši reakcija gali būti naudinga ėsdinimo procesuose, pašalinant anodines dangas arba paverčiant poliruotą paviršių satino pavidalo apdaila.

„Bayer“ procese natrio hidroksidas naudojamas aliuminio oksido rafinavimui iš rūdos (boksito). Aliuminio oksidas yra žaliava, naudojama aliuminio metalui gaminti elektrolitiniu Hall-Héroult proceso būdu. Kadangi aliuminio oksidas yra amfoterinis, jis ištirpsta natrio hidrokside, paliekant priemaišas, kurios yra mažiau tirpios šarminiuose tirpaluose, nusėsti indo apačioje.

Kiti amfoteriniai metalai yra cinkas ir švinas, kurie ištirpinami koncentruotuose natrio hidroksido tirpaluose, atitinkamai gauti natrio cinkatą ir natrio plumbatą.

Esterifikacijos ir transesterifikacijos reagentas. Natrio hidroksidas tradiciškai naudojamas muilo gamyboje (šaltojo proceso muilas). Jis buvo pagamintas devynioliktame amžiuje kieto pavidalo, o ne skysto, nes jį buvo lengviau laikyti ir gabenti. Biodyzelino gamyboje natrio hidroksidas yra naudojamas kaip metanolio ir trigliceridų peresterinimo katalizatorius. Šių procesų metu gali būti naudojamas tik bevandenis natrio hidroksidas, nes kartu su vandeniu riebalai virsta muilu, kuris gali būti užterštas metanoliu. NaOH naudojamas dažniau nei kalio hidroksidas, nes jis yra pigesnis ir reikalingas mažesnis jo kiekis.

Maisto pramonė. Maisto pramonėje natrio hidroksido panaudojimas apima daug sričių – cheminis vaisių ir daržovių plovimas arba žievės lupimas, šokolado ir kakavos apdorojimas, karamelės dažymas, paukštienos nuplikinimas, gazuotų gėrimų apdorojimas ir ledų tirštinimas. Alyvuogės dažnai mirkomos natrio hidroksidu, kad būtų minkštesnės. Sūrūs riestainiukai (angl. „Pretzels“) yra glazūruojami natrio hidroksido tirpalu prieš kepant, kad jie būtų trapūs.

Valymo priemonė. Natrio hidroksidas dažnai naudojamas kaip pramoninė valymo priemonė. Jis sumaišomas su vandeniu, pašildomas, o po to naudojamas įrangai, talpykloms ir pan. valyti. Jis gali ištirpinti riebalus, aliejus, riebalines-baltimines nuosėdas. Jis taip pat naudojamas nutekamųjų vandenų išleidimo vamzdžių (po kriauklėmis, tualetų, vionos / dušo) valymui buityje. Natrio hidroksido tirpale gali būti dedama paviršiaus aktyviųjų medžiagų, kad būtų stabilizuotos ištirpintos medžiagos ir taip būtų užkirstas kelias antrinei taršai, kai po plovimo nuosėdos nusėstų ant valomo paviršiaus. Taip pat yra bendras orkaitės valiklių ingredientas.

Bendras natrio hidroksido naudojimas yra detalių ploviklių gamyba. Detalių plovikliai, kurių pagrindas yra natrio hidroksidas, yra vieni iš agresyviausių detalių plovimo valymo cheminių medžiagų. Natrio hidroksido pagrindu veikiantys plovikliai apima paviršinio aktyvumo medžiagas, rūdžių inhibitorius ir putojančius ploviklius. Detalių plovimo mašinos šildo vandenį ir ploviklį uždarame korpuse, o po to slėgiu purškia įkaitintą natrio hidroksidą ir karštą vandenį į nešvarumus esančius ant detalių. Vandens ir natrio hidroksido ploviklių pagrindu veikiančios detalių plovimo mašinos yra aplinkai draugiškesnės, palyginti su tirpikliu pagrįstu valymo metodais. Natrio hidroksidas buityje gali būti naudojamas kaip nutekamųjų vamzdžių atkimšimo priemonė, nes gerai tirpina riebalus, taip pat hidrolizuoja proteinuis (pavyzdžiui plaukus).

Vandens valymas. Natrio hidroksidas kartais naudojamas vandens valymui, siekiant padidinti tiekimo vandens pH. Dėl padidėjusio pH vanduo tampa mažiau korozinis ir sumažinamas švino, vario ir kitų toksiškų metalų kieks, kuris gali ištirpti geriamajame vandenyje.

Cemento mišiniuose, skiediniuose, betonuose, skiediniuose. Natrio hidroksidas naudojamas kai kuriuose cemento mišinio plastifikatoriuose. Tai padeda homogenizuoti cemento mišinius, užkirsti kelią smėlio ir cemento atskyrimui, sumažinti mišinyje reikalingą vandens kiekį ir padidinti cemento apdirbamumą (workability).

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali ėsdinti metalus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

CHEM028

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password