SULFAMINO RŪGŠTIS 99%, kg

5,95 €
CHEM060
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Sulfamino rūgštis

Amidosulfoninė rūgštis, amidosulfitinė rūgštis, sulfamidinė rūgštis 

Formulė

H3NSO3

Struktūra

Sulfamino rugstis 2DSulfamino rugstis 3D

IUPAC

Sulfamino rūgštis (Sulfamic acid)

INCI

SULFAMIC ACID

CAS

5329-14-6

Molinė masė

97,10 g/mol

Tankis

2,15 g/cm3

Tirpumas

Vandenyje:

12.80% prie 0 °C;

17.57% prie 20 °C;

22.77% prie 40 °C;

0.1667% formamide prie 25 °C;

0.0412% metanolyje prie 25 °C;

0.0167% etanolyje (2% benzeno) prie 25 °C;

0.0040% acetone prie 25 °C;

0.0001% eteryje prie 25 °C

Sulfamino rūgštis, dar kitaip žinoma kaip amidosulfoninė ar sulfamidinė rūgštis, kurios formulė NH2SO3H yra balti kristaliniai milteliai, kurie yra nehigroskopiški. Sulfamino rūgštis tirpi vandenyje ir formamide, mažai tirpi metanolyje, eteryje, acetone ir koncentruotoje sieros rūgštyje. Kambario temperatūroje yra stabili ilgą laiką, bet prie aukštesnių temperatūrų tirpale prasideda stipri hidrolizė. Sulfamino rūgšties tirpalai sukelia mažesnę koroziją metalų paviršiuose lyginant su mineralinėmis rūgštimis, pvz. Druskos ar sieros rūgštimis.

Plovimo-valymo pramonėje sulfamino rūgštis naudojama kaip labai efektyvi nukalkinimo priemonė tiek pramoniniame tiek ir namų valyme. Dažniausiai naudojama šildymo katilų, šilumokaičių, sanitarinių patalpų paviršių, tualetų nukalkinimui. Ji padeda pašalinti kieto vandens apnašas, baltymų likučius, alaus akmenį, pieno akmenį, rūdis ir vario apnašas. Sulfamino rūgštis nėra efektyvi prieš silikatų, bei kalcio fosfatų nuosėdas. Ši rūgštis sudaro tirpias kalcio ir geležies jonų druskas, yra mažai toksiška, mažai kenksminga, todėl dažnai naudojama maisto pramonėje. Naudojama kavos ir espreso aparatų nukalkinimui ir valymui.

Naudojant kaip statybiniu liekanų valiklį nuo plytelių grindų ar siūlių hermetiko pašalinimui pagaminamas 8-10% tirpalas (80-100g vienam litrui vandens), kuris šluoste ar šepečiu užnešamas ant paviršiaus, bei paliekama kelioms minutėms. Jei reikia, patrinama su šepečiu ir nuvaloma/nuplaunama su švariu vandeniu. Jeigu valoma aplink spalvotą skiedinį ar glaistą, rekomenduojama naudoti silpnesnį tirpalą apie 2% (20g vienam litrui vandens), kad sumažinti spalvų išblukimo riziką.

Naudojant kaip nukalkintoją daromas 10% tirpalas. Sulfamino rūgštį saugu naudoti nukalkinant plieninius, geležinius, stiklinius ir medinius paviršius, o atsargiai naudojant galima valyti varinius, aliuminius ar galvanizuotus paviršius. Dažniausiai produktuose sulfamino rūgšties pagrindu papildomai naudojami korozijos inhibitoriai. Valyti galima tiek mirkant, tiek ir cirkuliacijos būdu. Paruoštas tirpalas šluoste ar šepečiu užnešamas ant paviršiaus, bei paliekama kelioms minutėms. Jei reikia, patrinama su šepečiu ir nuvaloma/nuplaunama su švariu vandeniu.

Naudojant kaip nukalkintoją šildymo sistemose daromas 10-15% cirkuliacinis tirpalas. Priš plaunant sistemą rekomenduojama išleist šilumnešį ir užpildyti sistemą švariu vandeniu. Cirkuliacija vykdoma su kambario temperatūros vandeniu arba iki 60°C siekiant stipresnio valymo efekto. Svarbu neperkaitinti, nes tada sulfamino rūgštis hidrolizuojasi ir nebeveikia. Pakartotinis plovimas gali būti reikalingas, jei sistema yra labai užsiteršusi. Po valymo būtinas sistemos praplovimas, kad pašalinti kalkinių apnašų likučius. Rūdžių valymui naudojamas 10-20% tirpalas.

Metalo apdirbimo pramonėje sulfamino rūgštis naudojama išgauti metalų sulfamatams, kurie pasižymi dideliu tirpumu elektrolituose. Kadmio, kobalto, nikelio, švino, sidabro ir radžio sulfamatai yra ryškūs ir tankūs. Švino sulfamatas naudojamas švino gryninime, kai reikalingas ypač didelis švino grynumas. Sulfamino rūgštis joninės būsenos naudojama siekiant suformuoti nikelio dangas.

Popieriaus pramonėje sulfamino rūgštis stabdo popieriaus kietėjimą kylant temperatūrai chlorinant bei veikiant druskos rūgštimi. Ji stabdo popieriaus blukimą aukštesnėse temperatūrose, bei esant žemesniam pH, neprarandant popieriaus tvirtumo.

Sodininkystėje sulfamino rūgštis ir jos druskos naudojama kaip herbicidas kontroliuoti nepageidaujamų žolių/augalų augimą: Japoninis pelėvirkštis (Fallopia japonica), asiūklis (Equisetum), paprastoji garšva (Aegopodium podagraria), paprastasis rododendras (Rhododendron ponticum), gebenės (Hedera), žilės (Senecio), kelmučiai (Armillaria) ir kt.

Maisto pramonėje sulfamino rūgštis naudojama kaip katalizatorius gaminant saldiklius, pvz. Ciklamatus, acefulfamo junginius ir kt.

Kitos naudojimo sritys: sudedamoji dalis gesinimo skysčiuose, katalizatorius esterinimo procesuose, formaldehidinių gumų koaguliatorius, azoto oksido gavime reaguojant su azoto rūgštimi, vaistų, fermentų gamyboje, chlorinių valiklių neutralizavimo procese.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H315 Dirgina odą

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos priemones/veido apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių teisės aktų reikalavimų.

CHEM060

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password