GELEŽIES III CHLORIDAS 40%, L

3,72 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Geležies chloridas

trivalentis geležies chlorido tirpalas, geležies trichloridas, geležies chlorido tirpalas

Formulė

FeCl3

Struktūra

Geležies chloridas 2DGeležies chloridas 3D

IUPAC

Iron(III) chloride

INCI

FERRIC CHLORIDE

CAS

7705-08-0

Molinė masė

162.204 g/mol

Tankis

1.44 g/ml

Tirpumas

Vandenyje 912 g/100 L (25 C)

Geležies trichloridas kitaip žinomas kaip trivalentis geležies chloridas kurio formulė FeCl3. Gerai tirpsta vandenyje. Dažniausiai sutinkamas kaip žaliava gaunant kitus geležies junginius.

Vandens paruošime geležies trichloridas naudojamas kaip flokuliantas ar koaguliantas. Lengvai šarminiam vandenyje geležies trichloridas reaguoja su hidroksilo jonu bei susidaro kompleksinis junginys, kuris padeda surišti plaukiojančias kietas daleles į didesnius agregatus, bei vėliau juos išfiltruoti. Nuotekų valyme geležies trichloridas padeda nusodinti fosfato jonus sudarydamas netirpius junginius, bei taip išvengiama eutrofikacijos. Taip pat nuotekų valyme geležies trichloridas naudojamas kvapų kontrolei, t.y. sumažinti puvimo metu susidarančią smarvę.

Metalo pramonėje geležies sulfatas naudojamas kaip priemonė padedanti nusodinti auksą ar kitus tauriuosius metalus iš aukso chlorido tirpalų (po tirpinimo karališkoje rūgštyje). Taip pat geležies trichloridas naudojamas elementų išgrynime, pvz. silicio (Silgrain‘o procese). Geležies trichloridą taip pat naudoja kalviai ir peilių gamintojai, kad pagražinti apdirbamą gaminį, bei taip jam suteikti ryškias sluoksniuoto metalo formas (Damasko plieno peiliai ar kalavijai). Geležies trichloridas naudojamas nerūdijančio plieno ar kitų lydinių antikoroziniam atsparumui tikrinti.

Fotografijoje naudojamas fotograviūrų plokščių gamyboje ar rotograviūrų cilindrų gamyboje siekiant išėsdinti reikiamas paveikslų formas. Taip pat naudojamas geležies meteoritų ėsdinimui, siekiant išgauti „widmastatten“ technikos formas, kai geležies ir nikelio lamelės yra tarpusavyje persidengusios.

Elektronikoje naudojamas spausdintinių plokščių gamyboje siekiant nuėsdinti vario sluoksnį ir palikti tik pažymėtus takelius. Taip pat naudojamas gaminant sudėtingus medicininius įrenginius, ėsdinant valdymo plokštes.

Laboratorijose naudojamas fenolio junginių nustatymui, grynumo tyrimuose, pvz pagaminto aspirino grynumas. Taip pat naudojamas numizmatų ir monetų kolekcionierių „bulių nikelio“ (Buffalo nickels) amžiaus nustatymui, kai monetų būklė yra tokia prasta, kad net datos neina įskaityti.

Valyme geležies trichloridas naudojamas aliuminio sluoksniui nuo veidrodinių paviršių pašalinimui.

Veterinarijoje geležies III chloridas naudojamas gydymui kai yra per stipriai nukerpamos/nušlifuojamos kanopos. Dažniausiai kai yra atviros ir kraujuojančios žaizdos. Taip pat naudojamas gyvūnų trombozės modeliavimui.

Keramikoje geležies trichloridas naudojamas Raku technikoje, kai degant keramiką gaunami rožiniai, oranžiniai ar rudi atspalviai.

Energetikoje naudojamas įvairių tipų energijos talpyklose/saugyklose

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali ėsdinti metalus

H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės:

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password