SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS 85%, L

4,75 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Skruzdžių rūgštis

Metaninė rūgštis

Monokarboninė rūgštis

Oksometanolis

Formulė

CH2O2

Struktūra

Skruzdziu rugstis 2DSkruzdziu rugstis 3D

IUPAC

Skruzdžių rūgštis (Formic acid; Methanoic acid)

INCI

FORMIC ACID

CAS

64-18-6

Molinė masė

46,03 g/mol

Tankis

1,22 g/cm3

Tirpumas

Bet kokiu santykiu su vandeniu, maišosi su poliniais junginiais

Pagrindinis skruzdžių rūgšties panaudojimas yra kaip pašarų konservantas ir antibakterinis agentas. Skruzdžių rūgštis randama ne tik skruzdėse, bet ir įvairiuose vaisiuose, uogose, dilgėlėse ir meduje. Naudojamas prieš mikroorganizmus.

Gyvulininkystėje ji naudojama silose (įskaitant šviežią šieną), siekiant skatinti pieno rūgšties fermentaciją ir slopinti sviesto rūgšties susidarymą. Ji taip pat leidžia pagreitinti fermentacijos procesą ir leidžia fermentacijai vykti žemesnėje temperatūroje, taip sumažindama maistinės vertės praradimą. Skruzdžių rūgštis sulaiko tam tikrus skilimo procesus ir padidina pašarų maistinę vertę. Naminių paukščių pramonėje kartais dedama į pašarus, kad pašalinti E. coli bakterijas. Vertinant, kaip konservantą, acto rūgštis yra gana pigi ir efektyvi prieš bakterijų augimą bei antrinį siloso kaitmą.

 Rekomendacijos silosui ir jų mišiniams

Dozavimas 2 - 6 litrai / tonai

Purškiant ant paviršiaus 0,25 litro / m2

Rekomendacijos grūdų konservavimui (Pilnas grūdas)

Drėgmė

(%)

Laikymas iki 6 mėnesių

(litrai / tonai)

Laikymas iki 10 mėnesių

(litrai / tonai)

<14

2.0

2.5

15

3.0

4.0

16

4.0

5.0

17

4.5

6.0

18

5.0

7.0

19

6.0

8.0

20

7.0

9.5

22

9.0

11.0

Rekomendacijos grūdų konservavimui (Traiškyti grūdai)

Drėgmė

(%)

Laikymas iki 6 mėnesių

(litrai / tonai)

Laikymas iki 10 mėnesių

(litrai / tonai)

<14

2.4

3.0

15

3.6

4.8

16

4.8

6.0

17

5.4

7.2

18

6.0

8.4

19

7.2

9.6

20

8.4

11.4

22

10.8

13.2

Mokyklose skruzdžių rūgštis naudojama formiato esterių gavimui, kurie yra naudojami kaip kvepalai.

Bitininkystėje kaip vienas iš būdų kovoje su varoze veiksmingumas 90%, veikia varozę peruose. Skruzdžių rūgštis garuoja ir degina varozę, rekomenduojame naudoti dozatorius. Labai svarbu neperdozuoti, nes labai lengvai padaryti žalą bitėms. Jeigu naudojama rūgštis 85%, atskieskite su vandeniu iki 60% koncentracijos ir įpilti į dozatorių. Panaudojimas: Išimamos balkutės ir lengvai padūminama, pastatome dozatorių virš korių, nes skruzdžių rūgštis yra sunki ir krenta žemyn. Per parą turi išgaruoti nuo 2,5 iki 6g rūgšties, tada pasiekiamas veiksmingumas nuo 30% iki 90%. Temp. lauko tarp +100C ir +250C, tai labai svarbu rūgšties garavimui. Rekomenduojamas dozavimas: 40ml rūgšties įpilto į dozatorių laikoma avilyje 10 dienu. Jeigu šeima smarkiai pažeista varozės, galima naudoti kelis dozatorius vienu metu.

Kosmetikos gamyboje skruzdžių rūgštis naudojama kaip pH reguliatorius, šveitiklis, kosmetikos gaminių konservantas, veido valymo priemonėse, kojų priežiūros priemonėse. Maksimali leidžiama rūgšties koncentracija paruoštuose naudojimui kosmetikos produktuose yra iki 0,5% grynos rūgšties.

Valymo pramonėje skruzdžių rūgštis taip pat naudojama vietoj mineralinių rūgščių įvairiems valymo produktams, pvz., kalkių šalinimo ir tualeto valikliams. Taip pat vandenilio formiatas naudojamas įvairių plastikų tirpinimui, bei valymui. Ypač lengvai tirpdo polimerus, poliesterius ir kt. plastikus būdama aukštesnės koncentracijos. Be to, ji yra dažnai naudojama dezinfekuoti vyno ir alaus statines ir įrangą.

Odų apdirbime skruzdžių rūgštis naudojama odos rauginimo procese dėl savo rūgštinio poveikio, bei poveikio pigmentacijai.

Gumos pramonėje vandenilio formiatas naudojimas kaip koaguliantas gumos gamyboje.

Medicinoje skruzdžių rūgštis naudojama kaip priemonė žaizdų gydymui bei antibakterinėse priemonėse.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

**- Prekyba nuodingomis (toksinėmis) medžiagomis vykdoma laikantis LR Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo (aktuali redakcija) numatytomis nuostatomis. Pirkėjas prieš įsigydamas nuodingas medžiagas privalo pateikti leidimą dirbti su nuodingomis medžiagomis

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H331 Toksiška įkvėpus

EUH071 Ėsdina kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti

laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/

kreiptis į gydytoją.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password