ABS RŪGŠTIS (LABSA) 96%, L

4,30 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Alkyl benzen sulfoninė rūgštis

Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French).

Formulė

C18H29NaO3S

Struktūra

Alkyl benzen sulfoninė rūgštis 2DAlkyl benzen sulfoninė rūgštis 3D

IUPAC

Dodecilbenzensulfonrūgštis (Dodecylbenzenesulphonic acid)

INCI

C10-14 ALKYL BENZENESULFONIC ACID

CAS

27176-87-0

Molinė masė

326,49

Tankis

1.06 g/mL 20 °C

Tirpumas

Tirpsta vandenyje, alkoholiuose, glicerolio eteriuose, glikoliuose, esteriuose, ketonuose, aromatiniuose ir alifatiniuose angliavandeniliuose.

Labai aktyvi paviršinio veikimo medžiaga plačiau žinoma kaip kaip ABS arba ALKYLBENZENSULFONIC ACID yra anijoninis PAM, vienas iš populiariausių buitinės chemijos ingredientų, sukeliantis produkto putojimą, bei suteikiantis gintarinę spalvą. Medžiaga skirta riebalų, baltymų, augalinės ir gyvulinės kilmės nešvarumų šalinimui. Aukštos koncentracijos naudojama indų plovikliuose; mažai koncentruota – grindų, universaliuose plovikliuose. Nedegi medžiaga, gerai tirpstanti vandenyje, tačiau prastai tirpstanti organiniuose tirpikliuose. Aplinkai draugiška medžiaga, jos biologinis skaidumas didesnis nei 90 %.

Buityje Alkylbenzen sulfoninė rūgštis neutralizavus iki alkilbenzensulfonatų (sumaišius rūgštį su kaustine soda gaunamas natrio alkilbenzensulfonatas), kurie panaudojami kaip indų ploviklių, buitinių valiklių sudėtinė dalis. Taip pat įeina į skalbimo miltelių ar skalbimui skirtų skysčių sudėtį.

Kosmetikos gamyboje ABS rūgštis tiesiogai naudojama retai dėl savo rūgštingumo, bet ją neutralizavus iki labiau odai priimtinesnių pH ji naudojama kaip labai efektyvus riebalinės kilmės valiklis, anijoninio pobūdžio PAM, bei pirminė arba antrinė putojimo priemonė. Pagrindinės INCI funkcijos šios:

  • Valymas: padeda išlaikyti švarų paviršių
  • Putojimas: mažų oro burbuliukų ar kitų dujų surinkimas nedideliame skysčio tūryje, keičiant skysčio paviršiaus įtempimą.
  • Paviršinio aktyvumo medžiaga: sumažina kosmetikos paviršiaus įtempimą ir prisideda prie tolygaus produkto pasiskirstymo jį naudojant

Žemės ūkyje LABSA naudojama purškiant pasėlius įvairiais preparatais, kai yra siekiama tiek parūgštinti patį tirpalą, bei tuo pačiu suteikti greitesnį ir lengvesnį purškiamo skysčio pasisavinimą per lapus, nes ABS rūgštis sumažina paviršiaus įtempimą, bei padidina drėkinimo efektą. Patartina naudoti anijoninio tipo mišiniuose arba druskų tirpaluose.

Pramonėje naudojama kaip drėkinimo agentas, emulsiklis polimerizacijos procesui, valiklis tekstilės pramonėje, riebalų šalinimui odos perdirbimo pramonėje, popieriaus gamyboje.

Naftos pramonėje ABS rūgštis naudojama kaip vienas iš tepalų komponentų, kuris suteikia variklinei alyvai plovimo savybių. Jos privalumas yra lengvas maišymasis su naftos produktais ir vandens pagrindo komponentais, nedegumas bei atsparumas karščiui. Taip pat ji pasižymi tepamosiomis ir antikorozinėmis savybėmis.

Dažų gamyboje alkylbenzensulfoninė rūgštis naudojamas kaip emulsiklis ir drėkinamasis agentas, kuris padeda geriau dažams pasiskirstyti ant paviršiaus bei ilgiau dažus išlaikyti vientisus.

Statybose ABS rūgštis naudojama gaminant purškiamas šiltinimo putas. Ji sumaišoma su fosforo rūgštimi, amidinėmis dervomis ir pro purkštuvą išpurškiama. Jos paskirtis suformuoti ir išlaikyti putą. Galima sutikti tiek kaip atskirą komponentą, tiek ir kaip mišinį su fosforo rūgštimi. Pigesnė alternatyva yra atskiro gryno komponento.

Mokyklose ABS rūgštis naudojama putojimą skatinančiuose eksperimentuose pvz „dramblio dantų pastos“, „degančių putų“, „muilo burbulų“, „putų jūros“ ir kt.,

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių/ regioninių/nacionalinių/tarptautinių teisės aktų reikalavimų.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password