METANOLIS 99%, L

1 074,38 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Metanolis

Medžio spiritas, metilo spiritas, carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Methyl hydrate, Methyl hydroxide, Methylic alcohol, Methylol, Pyroligneous spirit, Wood alcohol, Wood naphtha, Wood spirit

Formulė

CH3OH; CH4O

Struktūra

IUPAC

Metanolis (Methanol)

CAS

67-56-1

Molinė masė

32,04 g/mol

Tankis

0,792 g/cm3

Tirpumas

Maišosi su vandeniu.

Metanolis, dar žinomas kaip metilo alkoholis ar medžio spiritas. Tai junginys, kurio cheminė formulė yra CH3OH. Jis bespalvis, degus, labai nuodingas (išgėręs jo tik 2 g, žmogus gali apakti, o nuo 40 g mirti), skystis su savitu kvapu (pagal kvapą, skonį ir išvaizdą metanolis labai panašus į etanolį). Neribotai tirpsta vandenyje. Jis dažniausiai naudojamas pramonėje, pavyzdžiui, kaip tirpiklis šilko, biodyzelino (metilesterio), skysčių nuo apledėjimo gamyboje.

Kuro pramonėje metanolis kartais naudojamas vidaus degimo varikliuose. Didelės metanolio koncentracijos degaluose problema yra ta, kad alkoholiai koroduoja kai kuriuos metalus, ypač aliuminį. Taip pat metanolis yra „šaltas“ kuras, todėl esant šaltam orui iškyla bėdų su variklių užkūrimu. Taip pat jo energijos tankis yra perpus mažesnis nei benzino, o tai reiškia, kad reikės dvigubo tūrio metanolio. Metanolis yra alternatyvus laivų kuras, padedantis laivybos pramonei laikytis vis griežtesnių išmetamųjų teršalų taisyklių. Tai žymiai sumažina sieros oksidų (SOx), azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių išmetimą. Metanolis gali būti naudojamas didelio efektyvumo laivų dyzeliniuose varikliuose po nedidelių modifikacijų naudojant nedidelį bandomųjų degalų kiekį (dvigubas kuras). Tiesioginio metanolio kuro elementai yra unikalūs dėl žemos temperatūros ir atmosferos slėgio veikimo, todėl juos galima labai sumažinti. Metanolis taip pat yra plačiai naudojamas kempingų ir jachtų viryklėse. Metanolis gerai dega neslėginiame degiklyje, todėl alkoholio degikliai dažnai yra labai paprastos konstrukcijos, lengvi ir paprasti. Dėl šio kompleksiškumo jie yra pamėgti ilgesnį laiką gamtoje leidžiančių žygeivių. Kai kuriais atvejais į metanolį įmaišoma karbomero, kad iš skystos būsenos virstų geliu, kad būtų sumažinta nuotėkio ar išsiliejimo rizika.

Aviacijos pramonėje metanolio tirpalai naudojami reaktyviniuose varikliuose, kaip priemonės nuo apledėjimo. Kadangi metanolio tirpalai pasižymi labai efektyviu ledo tirpinimu, jie yra išpurškiami ant turbinų dalių, kurios gali apledėti. Jei garai ir patenka į reaktyvinį variklį, jie sudega degimo kameroje.

Vandenvaloje kai kuriuose nuotekų valymo įrenginiuose į nuotekas pridedamas nedidelis metanolio kiekis, kad būtų anglies maisto šaltinis denitrifikuojančioms bakterijoms, kurios nitratus paverčia azoto dujomis ir sumažina jautrių vandeningųjų sluoksnių nitrifikaciją.

Automobiliuose metanolis yra naudojamas kaip ledo tirpiklis ir kaip antifrizas vamzdynuose ir priekinio stiklo plovimo skysčiuose. 1900-ųjų pradžioje metanolis buvo naudojamas kaip automobilių aušinimo skysčio antifrizas, bet jo buvo atsisakyta, nes metanolis lakesnis už vandenį, todėl labia greitai pasikeičia antifrizo parametrai. Nuo 2018 m. Gegužės mėn. ES buvo uždrausta naudoti metanolį gaminant stiklų ploviklius skirtus plačiosios visuomenės nariams. Profesionalūs naudotojai gali ir toliau naudoti stiklų ploviklius metanolio pagrindu. Automobilių sporte metanolis naudojamas, kaip oro aušintuvas. Esant didelėm variklio apsukom, išsiskiria didelis kiekis šilumos, o antifrizas nespėja tos šilumos nunešti į radiatorių ir variklio blokas gali deformuotis, išsilydyti ar patirti kitų gedimų. Tam kad būtų sumažinama degimo kameros temperatūra, yra įpurškiama į oro padavimo sistemą metanolio ir vandens mišinio (50/50), taip atvėsta patenkantis oras, o vandens garai pajėgūs sugerti didelį kiekį šilumos. Tokiu būdu sureguliuojama variklio temperatūra net esant ypatingai dideliems variklio apkrovimams.

Valymo pramonėje metanolis naudojamas kaip tirpiklis ir dėmių pašalinimo (valymo) agentas poliakrilamido gelio elektroforezėje.

Chemijos pramonėje metanolis yra plačiai naudojama žaliava įvairiuose procesuose. Tiesiogiai iš metanolio galima pagaminti formaldehidą (metanolis yra oksiduojamas) ir acto rūgštį (metanolio reakcija su anglies monoksidu panaudojant katalizatorių). Sumaišius metanolį su izobutenu gaunamas metil-tret-butileteris. Metanolio kondensacija į angliavandenilius ir aromatines sistemas yra pagrindas dujų-skysčių konversijos technologijoms. Metanolio konversija gali būti: metanolis į angliavandenilius (angl. methanol-to-hydrocarbons, MTH), metanolis į benziną (angl. methanol to gasoline, MTG), metanolis į propileną (angl. methanol to propylene, MTP). Šios konversijos vykdomos naudojant ceolitus kaip heterogeninius katalizatorius.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

**- Prekyba nuodingomis (toksinėmis) medžiagomis vykdoma laikantis LR Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo (aktuali redakcija) numatytomis nuostatomis. Pirkėjas prieš įsigydamas nuodingas medžiagas privalo pateikti leidimą dirbti su nuodingomis medžiagomis

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H225 Labai degūs skystis ir garai

H331 Toksiška įkvėpus

H311 Toksiška susilietus su oda

H301 Toksiška prarijus

H370 ** Kenkia organams

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti.

P261 Stenkitės neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P307 + P311 Esant sąlyčiui: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password