CINKO CHLORIDAS 98%, kg

4,13 €
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Cinko chloridas

Cinko dichloridas, fliusas litavimui, Zinc dichloride, Butter of zinc

Formulė

ZnCl2

Struktūra

Cinko chloridas 2DCinko chloridas 3D

IUPAC

Cinko chloridas (Zinc chloride)

CAS

7646-85-7

Molinė masė

136.315g/mol (bevandenis) 

Tankis

2.907 g/cm3 (bevandenis) 

Tirpumas

Bevandenis vandenyje 432,0g/100 mL (20 °C)

Cinko chloridas yra cheminio junginio, kurio formulė ZnCl2, ir jo hidratų pavadinimas. Cinko chloridai, kurių žinomos devynios kristalinės formos, yra bespalviai arba balti, gerai tirpsta vandenyje. Ši balta druska yra higroskopinė.

Metalo apdirbime cinko chloridas naudojamas kaip fliusas, kuris dėl cinko amfoteriškumo reaguoja su metalų oksidais (MO), sudarydamas metalų kompleksinius darinius (MZnOCl2), taip atidengdamas švarų metalo paviršių. Fliusai, kurių veiklioji medžiaga yra ZnCl2, kartais vadinami „skardos skysčiu“.

Tekstilės ir popieriaus pramonėje koncentruoti vandeniniai cinko chlorido tirpalai (daugiau nei 64 % m/m cinko chlorido vandenyje) turi tirpinantį poveikį krakmolui, šilkui ir celiuliozei. Atsižvelgiant į jo giminingumą šioms medžiagoms, ZnCl2 naudojamas kaip antipirenas t.y. ugniai atspari medžiaga. Vulkanizuotas popieriaus pluoštas gaminamas mirkant popierių koncentruotame cinko chloride.

Medienos apdirbime atskiestas vandeninis cinko chloridas buvo naudojamas kaip dezinfekavimo priemonė pavadinimu "Burnett's Dezinfekavimo skystis". Nuo 1839 m. seras Williamas Burnettas skatino jį naudoti kaip dezinfekavimo priemonę ir medienos konservantą. Burnettas turėjo tam tikros komercinės sėkmės su savo to paties pavadinimo skysčiu. Tačiau po jo mirties jo naudojimą iš esmės pakeitė kiti patentuoti produktai.

Žemės ūkyje cinko chloridas naudojamas kaip trąša. Cinko chloridas didina baltymų sintezę ir skatina augalų augimą, padidina augalų atsparumą sausroms, karščiams ir šalčiams. Cinko trūkumas gali sugadinti visą laukiamą derlių, nes jam yra jautrūs praktiškai visi augalai, ypač javai. Esant jo trūkumui sutrinka augalų kvėpavimas ir baltymų sintezė. Svarbu, kad tręšiami augalai nebūtų jautrūs chlorui, kad nepasireikštų augalų chlorozė. Taip pat gali būti naudojamas kaip herbicidas, stabdantis pelėsių ir sąmanų augimą.

Kiti panaudojimo būdai: ninhidrinas reaguoja su aminorūgštimis ir aminais, sudarydamas spalvotą junginį „Ruhemann's Purple“ (RP). Purškiant cinko chlorido tirpalu susidaro 1:1 kompleksas RP: ZnCl(H2O)2, kuris lengviau aptinkamas, nes fluorescuoja intensyviau nei RP. Gali būti naudojamas kaip samanų ant stogų augimą reguliuojanti medžiaga.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti dulkių

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password