NATRIO HIPOCHLORITAS 15%, 180g/l, L

2,81 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Natrio hipochloritas

Antiformin

Bleach

Chloride of soda

Carrel-Dakin solution

Modified Dakin's solution

Surgical chlorinated soda solution

Formulė

NaOCl

Struktūra

IUPAC

Natrio hipochloritas (Sodium Hypochlorite)

INCI

SODIUM HYPOCHLORITE

CAS

7681-52-9

Molinė masė

74,442 g/mol

Tankis

1,11 g/cm3

Tirpumas

Vandenyje 29,3 g/100mL (0 °C)

Tai hipochlorito rūgšties natrio druska, kurios cheminė formulė yra NaOCl arba NaClO. Dažniausiai aptinkamas skystos būsenos – žalsvai geltonas tirpalas, plačiai naudojamas kaip baliklis. Bevandenė druskos forma yra nestabili ir gali sprogti. Kristalizuotas iki pentahidrato (NaClO·5H2O) – kietos žalsvai geltonos spalvos kietos medžiagos, kuri laikoma šaltoje vietoje yra stabili ir nesprogsta.

Naudojamas:

Balinimui. Namuose naudojamas baliklis yra tirpalas, savo sudėtyje turintis 3-8% natrio hipochlorito ir 0,01-0,05% natrio hidroksido. Natrio hidroksidas naudojamas lėtinti natrio hipochlorito skilimą į natrio chloridą ir natrio chloratą.

Valymui. Be kitų naudojimo būdų, natrio hipochloritas pasižymi geromis valymo savybėmis. Jis gali būti naudojamas pašalinant pelėsių dėmeles, fluorozės sukeltas dantų dėmeles ir dėmių ant indų, ypač tų, kuriuos sukelia arbatos taninai, valymui. Jis taip pat buvo naudojamas skalbinių plovikliuose ir kaip paviršiaus valymo priemonė.

Dezinfekcijai. Natrio hipochloritas tirpale pasižymi plataus spektro antimikrobiniu aktyvumu ir plačiai naudojamas įvairiuose sveikatos priežiūros įstaigose. Jis paprastai skiedžiamas vandeniu, priklausomai nuo jo numatyto naudojimo. „Stiprus chloro tirpalas“ yra 0,5 % hipochlorito tirpalas (kuriame yra maždaug 5000 ppm laisvo chloro), naudojamas žaizdų dezinfekavimui, prieš dezinfekavimą pirma žaizda valoma plovikliu. Tokie tirpalai buvo panaudoti deaktyvuojant C. difficile ir HPV virusus. „Silpnas chloro tirpalas“ yra 0,05% hipochlorito tirpalas, naudojamas rankoms plauti. „Dakin's“ tirpalas yra dezinfekuojantis tirpalas, kurio sudėtyje yra maža koncentracija natrio hipochlorito ir nedidelis kiekis boro rūgšties arba natrio bikarbonato pH stabilizavimui. Nustatyta, kad tirpalas yra efektyvus, kai NaOCl koncentracija yra mažesnė kaip 0,025%. Maisto produktų perdirbimo įrangą ir paviršius, kurie turi kontaktą su maistu, galima valyti su tirpalais, kurių sudėtyje yra baliklio, su sąlyga, kad tirpalas leidžiamas tinkamai nutekėti prieš kontaktuojant su maistu ir kad tirpaluose chloras neviršija 200 ppm ( pavyzdžiui, vienas šaukštas tipinio buitinio baliklio, kuriame yra 5,25% natrio hipochlorito vienam galonui (~3,78 l) vandens). Jei naudojama didesnė koncentracija, po valymo reikia paviršių papildomai nuplauti vandeniu. Panašios koncentracijos balikliai su šiltu vandeniu naudojami dezinfekuoti alaus ar vyno gamybos talpyklas. Po plovimo talpyklos turi būti išplaunamos pakartotinai su verdančiu vandeniu, kad būtų išvengta nepageidaujamų kvapų ir šalutinių chloruotų produktų. Tirpai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 500 ppm chloro, yra koroziniai kai kuriems metalams, lydiniams ir daugeliui termoplastikų (pvz., Acetalio derva), todėl vėliau juos reikia kruopščiai pašalinti. Dėl šios priežasties po dezinfekcijos balikliu kartais atliekama etanolio dezinfekcija. Skysčiai, kurių pagrindinis aktyvusis komponentas yra natrio hipochloritas, taip pat naudojami buitiniam valymui ir dezinfekavimui, pavyzdžiui, tualeto valikliams. Manoma, kad nedisocijuota (nejonizuota) hipochloro rūgštis reaguoja ir neutralizuoja bakterijų ir virusų fermentus. Žmogaus imuninės sistemos neutrofilai gamina nedidelius hipochlorito kiekius fagosomų viduje, kurie virškina (skaido) bakterijas ir virusus.

Nemalonių kvapų pašalinimui. Kartu su valymo, dezinfekavimo savybėmis, natrio hipochloritas taip pat efektyviai naikina nemalonius kvapus.

Nuotekų valymui. Natrio hipochlorito tirpalai buvo naudojami cianido turinčioms nuotekoms, pvz., Elektrolito paviršiams, valyti. Natrio hipochloritas dažniausiai naudojamas kaip biocidas pramonėje, skirtas kontroliuoti gleives ir bakterijų susidarymą vandens sistemose. Naudojamose elektrinėse, celiuliozės ir popieriaus gamyklose, ir t. t., tirpaluose, paprastai 10-15 % koncentracijos.

Endodontijoje. Natrio hipochloritas yra veiksmingas prieš patogeninius organizmus endodontinio gydymo metu. Jo koncentracija svyruoja nuo 0,5 % iki 5,25 %. Esant mažoms koncentracijoms, daugiausiai ištirpsta nekrozinis audinys, esant didesnėms koncentracijoms jis taip pat ištirpina gyvybiškai svarbų audinį ir papildomas bakterijų rūšis. Vienas tyrimas parodė, kad Enterococcus faecalis po 40 minučių poveikio 1,3 % ir 2,5 % natrio hipochlorito vis dar buvo pastebimas dantine, tuo tarpu jį 40 minučių veikiant 5,25 % koncentracijaos natrio hipocloritu, E. faecalis buvo efektyviai pašalintas. Natrio hipochlorito veiksmingumas šalinant minkštus audinius ir bakterijas šaknies kanalo kameroje padidėja ne tik didinant natrio hipochlorito koncentraciją, bet taip pat šalinamą vietą paveikiant ilgesnį laiką ar šildant tirpalą.

Nervus veikiančių medžiagų neutralizavimas. Natrio hipochloritas naudojamas neutralizuoti nervus veikiančių medžiagų, pavyzdžiui nervus paralyžiuojančių dujų, poveikį.

Plaukimo baseinų priežiūroje vandeniui dezinfekuoti naudojamas natrio hipochlorito kiekis, užtikrinantis reikiamą aktyviojo liekamojo chloro kiekio koncentraciją vandenyje.

Objekto pavadinimas

Liekamojo aktyvaus chloro koncentracija, mg/l

Uždaruose plaukimo, maudymosi, nardymo baseinų, karšto vandens sūkurių, terapinių, šalto vandens vonių pasinėrimui vanduo

0,5-2,0

Lauko baseinuose

Iki 3,0

Baseinuose, skirtuose vaikams iki 7 metų

0,3-1,0

Natrio hipochlorito tirpalo kiekis (ml), reikalingas sudaryti reikiamą liekamojo aktyviojo chloro koncentraciją 10 m3 vandens apskaičiuojamas taip:

Aktyviojo chloro kiekis, % natrio hipochlorito tirpale

Liekamojo aktyviojo chloro kiekis, mg/l

0,7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

15

47

67

100

133

167

200

14

50

71

107

143

179

214

13

54

77

115

154

192

231

12

58

83

125

167

208

250

11

64

91

136

182

227

273

10

70

100

150

200

250

300

9

78

111

167

222

278

333

Geriamo vandens ruošimo ir laikymo įrangai, talpykloms (rezervuarams), naudojimo priemonėms, vamzdynams dezinfekuoti naudojami 50, 70, 150, 250 mg/l darbiniai tirpalai. Darbinių tirpalų gamyba:

Aktyviojo chloro kiekis % natrio hipochlorito tirpale

Natrio hipochlorito kiekis (ml), reikalingas pagaminti 1 m3

50 mg/l aktyviojo chloro tirpalo

75 mg/l aktyviojo chloro tirpalo

100 mg/l aktyviojo chloro tirpalo

200 mg/l aktyviojo chloro tirpalo

250 mg/l aktyviojo chloro tirpalo

15

330

500

670

1330

1670

14

360

540

710

1430

1790

13

390

580

770

1540

1820

12

420

630

830

1670

2080

11

460

680

910

180

2270

10

500

750

1000

2000

1500

9

560

830

1110

2230

2780

8

630

940

1250

2500

3130

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H290 Gali ėsdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password