OKSALO (RŪGŠTYNIŲ) RŪGŠTIS 99%, kg

4,46 €
CHEM056
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Oksalo rūgštis

Wood bleach, rūgštynių rūgštis

Formulė

C2H2O4

Struktūra

Oksalo rūgštis 2DOksalo rūgštis 3D

IUPAC

Oksalo rūgštis (Oxalic acid; Ethanedioic acid)

INCI

OXALIC ACID

CAS

144-62-7

Molinė masė

90,034 g/mol (bevandenė)

126,065 g/mol (dihidratas)

Tankis

1,90 g/cm3 (bevandenė, 17 °C)

1,653 g/cm3 (dihidratas)

Tirpumas

Vandenyje 90-100 g/l (20 °C);

Etanolyje 237 g/l (15 °C);

Dietileteryje 14 g/l (15 °C)

Oksalo rūgštis dar vadinama etano dirūgštimi arba rūgštynių rūgštimi. Tai palyginti stipri organinė rūgštis, 10 000 kartų stipresnė už acto rūgštį. Oksalo rūgštis ir jos druskos – oksalatai – yra labai paplitę junginiai, randami daugelyje augalų. Monokalio oksalato yra rūgštynėse, kiškio kopūstuose, rabarbaruose. Kalcio oksalato ypač gausu vandens augalijoje, grybuose, paparčiuose, kerpėse. Truputis jo visada aptinkama žmogaus šlapime, dažnai jis įeina į šlapimo pūslės bei inkstų akmenų sudėtį.

Vandens paruošime oksalo rūgštis naudojama kaip nukalkintojas geriamojo vandens sistemoms. Panaudojimo populiarumą lemia labai didelis efektyvumas (dvi rūgštinės grupės), maža žala metalinėms vamzdyno detalėms, palyginus su mineralinėmis rūgštimis, netoksiškumas ir santykinai žema kaina. Taip pat oksalo rūgštis gali būti naudojama nuotekų valymui siekiant surišti kalcio jonus.

Valyme oksalo rūgštis naudojama baltų skalbinių balinimui, dėmių, ypač žuvies ar riebalų dėmių šalinimui iš audinių. Taip pat naudojama akmens, paminklų, senos medienos bei metalo paviršių valymui ir šviesinimui.

Kosmetikos gamyboje oksalo rūgštis naudojama rūgštinėse šveičiamosiose priemonėse kaip viena iš pagrindinių dalių arba kaip pagalbinė sudėtinė dalis siekiant stabilizuoti kosmetikos gaminį naudojant kietame vandenyje. Maksimalios normos profesionaliuose gaminiuose iki 5%. INCI funkcija:

  • Chelatų sudarymas: Reaguoja ir sudaro kompleksus su metalo jonais, kurie gali turėti įtakos kosmetikos gaminių stabilumui ir (arba) išvaizdai.

Metalo apdirbime oksalo rūgštis lengvai suriša geležies jonus sudarant oksalatus, kurie tirpūs vandenyje, pasižymi chelatinėmis savybėmis. Gali būti naudojamas tik kaip valiklis, tiek kaip šveitiklis.

Medienos pramonėje oksalo rūgštis naudojama balinti medieną, popieriaus balinime, bei šiaudų šviesinimui.

Dažų pramonėje paviršių paruošimi prieš dažymą siekiant ištirpdyti/nuėsdinti senus dažus.

Bitininkystėje naudojama varozės (variakozės) gydymui tiek tirpalas, tiek garinant sausą. Bitininkystėje 3,5 proc. rūgšies tirpalas naudojamas Varoatozės erkių (Varroa destructor) naikinimui. Dažniausiai daromas glicerino ir oksalo rūgšties tirpalas, tam kad bitės noriai eitų prie jo (glicerinas turi saldų skonį), o tuo pačiu ir apsiveltų oksalo rūgštimi. Taip pat glicerinas būdamas drėgmę sugeriančia medžiaga ženkliai ilgiau išlaiko oksalo rūgštį ant bičių, taip padidina gydymo veiksmingumą.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

Atsargumo frazės:

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių teisės aktų reikalavimų.

CHEM056

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password