TRINATRIO FOSFATAS DODEKAHIDRATAS (tech grade), kg

4,50 €
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Trinatrio fosfatas

Tribazis natrio fosfatas

Formulė

Na3PO4

Struktūra

Trinatrio fosfatas 2DTrinatrio fosfatas 3D

IUPAC

Trisodium phosphate

INCI

TRISODIUM PHOSPHATE

CAS

10101-89-0

Molinė masė

611,7704 g/mol

Tankis

1.62 g/cm3

Tirpumas

dodekahidratas:

28.3 g/100 mL (20 °C)

Trinatrio fosfatas (TSP) dar kitaip žinomas kaip natrio fosfatas arba natrio ortofosfatas.

Valymo pramonėje trinatrio fosfatas naudojamas tiek kaip pagrindinis ingredientas, tiek kaip pagalbinis ingredientas. 1% tirpalas suteikia pH 12, t.y. labai šarminis tirpalas, kuris pajėgus sureaguoti su riebalais (saponifikuoti juos), todėl gali būti naudojamas įvairių paviršių atsparių šarminei terpei valymui. Pastaruoju metu TSP naudojimas yra ribojamas dėl to kad fosfatai sukelia eutrofikaciją. Trinatrio fosfatas naudojamas antriniam paviršių valymui, po to, kai paviršius buvo valomas skiedikliais ar naftos pagrindu pagamintais valikliais. TSP gali būti naudojamas su natrio hipochloritu be pavojingų reakcijų. TSP mišinys su aktyviu chloru yra efektyvus valant grybelius, bet mažiau efektyvus valant pelėsius.

Metalo apdirbime trinatrio fosfatas yra naudojamas kaip fliusas stiprių sujungimo siūlių suvirinime medicininio grynumo varinių vamzdžių sistemose. Fliusas naudojamas kaip koncentruotas tirpalas kuris ištirpina vario oksidus kurie susidaro sulydant varines sistemas. Liekanos yra vandenyje tirpios, todėl lengvai nuplaunamos prieš pradedant naudoti sistemą. TSP gali būti naudojamas kaip sudėtinė dalis kituose fliusuose, kurie skirti pašalinti deguonį iš lydinių neturinčių geležies lydymo metu.

Keramikoje TSP gali būti naudojamas kaip takumą gerinantis komponentas, nes sumažina lydymosi tempertūrą, bei suskystina lydalą.

Dažyme trinatrio fosfatas naudojamas kaip sienų paviršiaus paruošimo priemonė, kuri suardo riebalinę plėvelę aliejinių/emalinių dažų, bei atveria betono poras lateksiniams (kaučiukiniams) dažams. Taip gruntas ar dažai geriau sukimba su paviršiumi, bei tokiu būdu paruoštas dažų/grunto sluoksnis tampa ilgaamžiškesnis.

Maisto pramonėje naudojamas kaip rūgštingumo reguliatorius E339. Produktam suteikia švelnesnį skonį, kepiniams suteikia greitesnį ir sodresnį apskrudimą, taip galima pasiekti jog vidus būtų švelnus ir drėgnas o išorė traški. Jeigu yra didesnės dozes ar ilgiau kepama, gaunamas stiprus kartumo jausmas.

Sportinėje mityboje trinatrio fosfatas naudojamas kaip raumenų jėgos ir ištvermės gerintojas, kuris padeda pasiekti geresnių rezultatų. Manoma, kad fosfato jonas dalyvauja Krebso cikle, bei padeda išlaisvinti energiją esant aerobiniam metabolizmui. Be to jis įeina į DNR struktūrą, todėl lengviau gali augti ląstelės. Kadangi TSP yra netoksiškas, nėra priskiriamas dopingui ar jo preparatams, bei nėra galimybės atskirti natūralaus, bei kaip priedo suvartoto TSP, tai jį daro dar patrauklesniu sportinėje mityboje. Vartojant didesnius kiekius gali būti gastro sistemos sutrikimų.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H315 Dirgina odą

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

Atsargumo frazės:

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos priemones/veido apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password