PERACTO RŪGŠTIS 15%, L

6,00 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Peracto rūgštis

Peroksiacto rūgštis, acto peroksidas, acetylhidroperoksidas,

Formulė

C2H4O3

Struktūra

Peracto rūgštis 2DPeracto rūgštis 3D

IUPAC

Peracto rūgštis (Peracetic acid)

CAS

79-21-0

Molinė masė

76.05 g/mol

Tankis

1.0375 g/cm3 (gryna)

1,156 g/cm3 (15% mišinys)

Tirpumas

Neribotai maišosi su vandeniu

Peracto rūgštis dar kitaip žinoma kaip peroksiacto rūgštis (PAA) ir yra organinis peroksidas su būdingu acto rūgšties kvapu, bei gali būti labai ėsdinanti.

Vandens paruošime peracto rūgštis naudojama kaip dezinfekavimo priemonė geriamojo vandens sistemoms. Panaudojimo populiarumą lemia labai didelis efektyvumas prieš biologinę taršą, netoksiškumas ir santykinai žema kaina. Dažniausiai sutinkamas vandens valymo filtrų (minkštinimo ir/ar nugeležinimo) dezinfekavime, siekiant pašalinti susidariusią biologinę plėvelę nuo filtrų įkrovos. Taip pat gali būti naudojama šulinių, geriamojo vandens sistemų dezinfekavimui, nuotekų valymui nuo laisvojo chloro ir chlorintų junginių.

Maisto pramonėje peracto rūgštis naudojama pieno pramonės, mėsos pramonės įrenginių dezinfekcijai. Gali būti naudojama patalpų dezinfekcijai išpurškiant dulksna ir paliekant veikti. Peracto rūgštis veikdama skyla į vandenį, deguonį ir acto rūgštį, t.y. susidaro netoksiški komponentai, todėl net jei ir patektų į maistą, jo neužterštų. Dažniausiai rekomenduojamos koncentracijos naudojimui yra 150–200 ppm. Tyrimais nustatyta, kad 30 mg/l peracto rūgšties buvo efektyviau nei 250 mg/l natrio hipochlorito šalinant S. aureus bioplėvelę nuo nerūdijančio plieno ar polipropileno paviršių.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl nėra tiksli naudojimo instrukcija ir gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H242 Kaitinant gali kilti gaisras.

H302+H332 Kenksmingas prarijus ar įkvėpus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės:

P210 Laikykite toliau nuo ugnies, karštų paviršių, žiežirbų, atviros ugnies ir kitų užsidegimo šaltinių. Nerūkykite.

P261 Venkite įkvėpti dulksnos/garų/aerozolio.

P270 Naudodami produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P401 Laikykite uždarame konteineryje, toliau nu šarminių metalų, šarmų, reduktorių ir degių medžiagų

P301+P330+P331 PRARIJUS: išplaukite burną. Nesukelkite vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (plaukų): Tuoj pat nusivilkite išteptus rūbus. Nuplaukite odą vandeniu/ nusiprauskite po dušu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plaukite akis. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, išsiimkite juos (jei tai eina padaryti). Toliau plaukite.

P304+P340 ĮKVĖPUS: išneškite nukentėjusį į gryną orą ir stenkitės, kad būtų patogu kvėpuoti.

P308+P313 Jei kontaktavote su medžiaga: kreipkitės medicininės pagalbos/konsultacijos

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password