ACETONITRILAS (MeCN), 99%, L

5,80 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Acetonitrilas

Cianometanas, etilnitrilas, metankarbonitrilas, metilo cianidas, MeCN, ACN

Formulė

CH3CN

Struktūra

Acetonitrilas 2DAcetonitrilas 3D

IUPAC

Etan nitrilas

INCI

-

CAS

75-05-8

Molinė masė

41.053 g/mol

Tankis

0.786 g/cm3

Tirpumas

Maišosi bet kokiu santykiu

Acetonitrilas, dažnai sutrumpintai vadinamas MeCN (metilo cianidas), yra cheminis junginys, kurio formulė CH3CN, o struktūra H3C-C≡N. Šis bespalvis skystis yra paprasčiausias organinis nitrilas (vandenilio cianidas yra paprastesnis nitrilas, tačiau cianido anijonas nepriskiriamas prie organinių medžiagų). Jis daugiausia gaminamas kaip akrilnitrilo gamybos šalutinis produktas. Jis naudojamas kaip polinis aprotinis tirpiklis organinėje sintezėje ir butadieno valymui.

Naftos pramonėje acetonitrilas daugiausia naudojamas kaip tirpiklis butadienui gryninti naftos perdirbimo gamyklose. Acetonitrilas tiekiamas į viršutinę distiliavimo koloną, pripildytą angliavandenilių, įskaitant butadieną, ir acetonitrilui krintant žemyn per koloną, jis absorbuoja butadieną, kuris iš kolonos apačios siunčiamas į antrą skiriamąjį bokštą. Tada skiriamajame bokšte butadienui atskirti naudojama šiluma. Dėl savo poliškumo acetonitrilas labiau panašus į alkoholį (etanolį), bet turi daugiau laisvų elektronų porų, ko dėka tampa geru tirpikliu, nesimaišančiu su nepoliniais junginiais. Jis naudojamas C4 angliavandeniliams ir olefinų-diolefinų mišiniams atskirti. Acetonitrilas visiškai maišosi su vandeniu, taip pat gali gerai maišytis su anglies tetrachloridu, chloroformu, acetonu, eteriu, etanoliu ir net etileno chloridu.

Laboratorijose jis naudojamas kaip vidutinio poliariškumo tirpiklis, kuris maišosi su vandeniu ir įvairiais organiniais tirpikliais, bet ne su sočiaisiais angliavandeniliais. Jis yra patogus skystis ir pasižymi didele 38,8 dielektrine skvarba. Acetonitrilas, kurio dipolinis momentas yra 3,92 D, tirpdo įvairius joninius ir nepolinius junginius ir yra naudingas kaip judrioji fazė HPLC ir LC-MS. Dėl savo ultravioletinio skaidrumo, mažo klampumo ir mažo cheminio reaktyvumo jis yra populiarus pasirinkimas didelio efektyvumo skysčių chromatografijoje (HPLC). Acetonitrilui tenka svarbus vaidmuo kaip pagrindiniam tirpikliui, naudojamam oligonukleotidų sintezėje iš nukleozidų fosforamiditų.

Baterijų gamyboje jis plačiai naudojamas akumuliatoriuose dėl palyginti didelės dielektrinės skvarbos ir gebėjimo tirpinti elektrolitus. Dėl panašių priežasčių jis yra populiarus tirpiklis ciklinėje voltamperometrijoje. Dažniausiai sutinkamas kaip komponentas ličio baterijose.

Pramonėje etilnitrilas naudojamas kaip tirpiklis vaistų ir fotojuostų gamyboje. Dažnai acetonitrilas naudojamas, kaip pradinė medžiaga įvairioms cheminėms medžiagoms sintetinti pvz.: acetomidinas, tiaminas, alfa-naftilo acto rūgštis, acetofenonas ir kt. Ciano metanas naudojamas riebalų rūgštims išgauti iš augalinių aliejų ir gyvūnų. Labai svarbus vaidmuo jam tenka naudojant chlorintuose tirpikliuose kaip stabilizatorių.

Medžiagų gryninime acetonitrilas naudojamas rafinuojant ir išgaunant varį, nes neorganinės druskos gerai dera su acetonitrilu kaip ne vandeniniu tirpikliu. Tai puikus pasirinkimas, kada reikalingas neorganinių druskų tirpinimas, bevandenėje aplinkoje tiek siekiant išgauti grynesnes medžiagas, tiek ir siekiant apsaugoti jas nuo korozijos. Kaip tirpiklis jis naudojamas vilnos dervos valymo procese.

Plastiko pramonėje MeCN naudojamas akrilo pluoštų gamyboje, nitrilo kaučiuko sintezėje, ABS (akrilnitrilo-butadieno stireno) dervų gamyboje. Šis tirpiklis naudojamas formų liejime, plastiko gaminių liejime, su acetonitrilu verpiami pluoštai.

Elektrotechnikoje acetonitrilas naudojamas kaip puslaidininkių valiklis. Acetonitrilas yra stipraus poliškumo organinis tirpiklis. Jis gerai tirpsta riebaluose, neorganinėje druskoje, organinėse medžiagose ir didelės molekulinės masės junginiuose. Jis gali išvalyti riebalus, vašką, pirštų atspaudus, ėsdinančią medžiagą ir srauto likučius ant silicio plokštelės. Todėl didelio grynumo acetonitrilas gali būti naudojamas kaip puslaidininkių valymo priemonė.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H225 Labai degūs skystis ir garai

H302+H312+H332 Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

Atsargumo frazės:

Atsargumo frazės - prevencinės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos

arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones

Atsargumo frazės - atoveikis

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

Atsargumo frazės - sandėliavimas

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password